• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Opracowanie koncepcji zmechanizowanego, modułowego kompleksu do urabiania, przeróbki mechanicznej i transportu surowców mineralnych

Kierownik: Dr hab. inż. Romad Jabłoński - prof AGH
Jednostka wiodąca: AGH Kraków
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
Dr hab. inż. Janusz Reś - prof AGH, dr inż Krszysztof Kotwica, dr inż. Piotr Gospodarczyk
Cele ogólne badań:
Opracowanie założeń i wytycznych do eksploatacji moblinego kompleksu dourabiania, przeróbki mechanicznej i transportu surowców mineralnych oraz wykonanie projektu wstepnego
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Dobó metod mechanicznych urabiania skal zwięzłych mozliwych do zastosowania w mobilnych kompleksach, opracowanie założeń i wytycznych do eksploatacji moblinego kompleksu dourabiania, przeróbki mechanicznej i transportu surowców mineralnych, opracowanie i wykonanie stanowiska badawczego do badania głowic urabiających o złożonej trajektorii ruchu
Patenty, know how, wdrożenia:
K. Kotwica, P. Gospodarczyk, K. Książkiewicz: „Głowica do urabiania skał” nr P 380943, Kraków 14.11.2006
Najważniejsze publikacje:
Kotwica K., Gospodarczyk P.: Nowoczesne rozwiązania głowic urabiających dla kombajnów chodnikowych. Sympozjum „Kombajny chodnikowe“, Komitet Górnictwa PAN, Sekcja Mechanizacji Górnictwa, ZNPW Remag Katowice, wrzesień 2006
Kotwica K., Gospodarczyk P.: Rozwiązanie organu kombajnu chodnikowego wyposażonego w narzędzia dyskowe. Transport przemysłowy. Nr 3 (29)/2007, Wrocław, 2007, str. 54-60
Kotwica K., Gospodarczyk P.: Rozwiązanie organu kombajnu chodnikowego wyposażonego w narzędzia dyskowe. Monografia „Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych”. AGH Kraków, Kraków, 2007. str. 395-410
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr hab. inż. Janusz Reś - prof AGH, tel 012 617 30 41, mail res@wimir.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza