• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Badania stanu i mechanizmów funkcjonowania środowiska z wykorzystaniem metod jądrowych i chromatografii gazowej

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański
Jednostka wiodąca: Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej, Zespół Fizyki Środowiska
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Główni wykonawcy:
Dr inż. Marek Duliński, Dr inż. Zbigniew Gorczyca, Dr. inż. Adam Korus
Dr inż. Tadeusz Kuc, Dr inż. Jarosław Nęcki, Dr. inż. Janusz Rosiek
Dr inż. Przemysław Wachniew, Dr inż. Mirosław Zimnoch
Prof. dr hab. inż. Andrzej Zuber, Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Karpacki
Dr hab. Ireneusz Śliwka, Zakład Fizykochemii Ekosystemów, IFJ PAN
Prof. dr hab. Stanisław Witczak, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, WGGiOS
Cele ogólne badań:
Zastosowania wybranych metod jądrowych i chromatografii gazowej w badaniach stanu środowiska (zmiany stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, pomiary poziomów stężeń pierwiastków promieniotwórczych w różnych materiałach środowiskowych) oraz badań wybranych mechanizmów funkcjonowania środowiska (dynamika cyklu węglowego, dynamika i jakość wód podziemnych .
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekty zrealizowane:
(a) projekty badawcze w ramach programów ramowych Unii Europejskiej:
EVK-CT-1999-00006 BASELINE;
EESD-ENV-2000-119 PRIMROSE,
EVK2-CT-2002-00175 METH-MONITEUR;
SSPI 006538-BRIDGE
(b) granty:
Grant KBN nr 9T12B00919; Grant KBN Nr 6P04F07815; Grant KBN 6P04G10520;
Grant KBN nr 5T12B 01123; Grant KBN 2P04E00226; Grant KBN nr. 4T12B05926;
Grant KBN nr. 2P04G01228; Grant KBN nr. 4T12B00328; 3T11B02427.


Projekty w realizacji:
(a) projekty badawcze w ramach programów ramowych Unii Europejskiej:
GOCE-CT-2003-505572-CARBOEUROPE-IP;
GOCE-2006-036916-EUROHYDROS
GOCE-2007-026188-IMECC
(b) granty:
Grant Nr. N52100631/1137; Grant Nr. N305225633;
(c) projekt zamawiany Nr.PBZ-MEiN3/2/2006
(d) projekt specjalny Nr. IPY/269/2006
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- prowadzenie systematycznych, wysokiej jakości obserwacji zmian stężeń atmosferycznych
głównych gazów cieplarnianych (CO2, CH4, N2O) na terenie Polski;
- wdrożenie nowych metod pomiaru gazów śladowych w atmosferze (H2, SF5CF3);
- wypracowanie niezależnych narzędzi do oceny udziału antropogenicznego dwutlenku
węgla w atmosferze w rejonach o silnej antropopresji;
- wykorzystanie znaczników środowiska w badaniach dynamiki wód podziemnych
w kontekście trójwymiarowych modeli przepływu i migracji;
- wprowadzenie nowych narzędzi izotopowych do identyfikacji pochodzenia azotanów
w wodach podziemnych.
Najważniejsze publikacje:
1. Duliński M., Florkowski T., Grabczak J., Różański K. 25 lat systematycznych pomiarów składu izotopowego opadów na terenie Polski. Prz. Geol., vol.49(3), 2001, 250-256.
3. 2.Rozanski, K., Froehlich, K., Mook, W.G. "Environmental Isotopes in the Hydrological Cycle" Volume III: "Surface water", IHP-V, Technical Documents in Hydrology, No. 39, 2001, UNESCO, Paris, 117 pp.
3. Nęcki, J. Schmidt, M. Różański, K. Zimnoch, M., Korus, A., Lasa, J. Graul, R., Levin I. Six-years record of atmospheric carbon dioxide and methane at high altitude mountain site in Poland. Tellus, 55B, 2003, 94–104.
4. Kuc T, Różański, K., Zimnoch, M., Nęcki, J., Korus, A. Anthropogenic emissions of CO2 and CH4 in urban environment traced by measurements of atmospheric concentration and carbon isotope composition; a case study from southern Poland. Applied Energy, 75, (2003), 193-203.
5. Gorczyca, Z., Różański, K., Kuc, T., Michalec, B. Seasonal variability of the soil CO2 flux and its isotopic composition in southern Poland, Nukleonika, 48(4), 2003, 187-196.
6. Zimnoch, M., Florkowski, T., Nęcki, J.M., Neubert, R.E.M. Diurnal variability of δ13C and δ18O of atmospheric CO2 in the urban atmosphere of Kraków, Poland. Isotopes in Environmental and Health Studies, 40(2), 2004, 129-143.
7. Zuber, A., Weise, S.M., Motyka, J., Osenbrück, K., Różański, K., Age and flow patter of groundwater in a Jurassic limestone aquifer and related Tertiary sands derived from combined isotope, noble gas and chemical data., Journal of Hydrology, 286, 2004, 87-112.
8. Zuber, A., Witczak, S., Różański, K., Śliwka, I., Opoka, M., Mochalski, P., Kuc, T., Karlikowska, J., Kania, JK., Jackowicz-Korczyński, M., Duliński, M. Groundwater dating with 3H and SF6 in relation to mixing patterns, transport modelling and hydrochemistry. Hydrological Processes, 19, 2005, 2247-2275.
9. Wachniew, P. Isotopic composition of dissolved inorganic carbon in a large polluted river: The Vistula, Poland. Chemical Geology (Isotope Geoscience Section), 233, 2006, 293-308
10. Sovik, A.K., Augustin, J., Heikkinen, K, Huttunen, J.T., Nęcki, J.M., Karjalainen, S.M., Klove, B., Liikanen, A., Mander, U., Puustinen, M., Teiter, S., Wachniew, P. Emission of the greenhouse gases nitrous oxide and methane from constructed wetlands in Europe. Journal of Environmental Quality, 35, 2006, 2360-2373.
11. Kuc, T. Rozanski, K., Zimnoch, M., Necki, J., Chmura, L., Jelen, D.Two decades of regular observations of 14CO2, and 13CO2 content in atmospheric carbon dioxide in central Europe: long-term changes of regional anthropogenic fossil CO2 emissions., Radiocarbon 49(2), 2007, 807-816.
12. Kuc, T., Rozanski, K., Chmura, W., Klich, M., Żurek, A., Chmiel, M. Nitrates in the Opole-Zawadzkie groundwater system, south-western Poland: an isotope study. Polish Journal of Environmental Studies, 16(3B), 2007, 261-266.
13. Rosiek, J., Lasa, J., Sliwka, I., Różański, K.Application of GC and modulated ECD for the determination of SF5CF3 mixing ratios in the atmosphere, Chemia Analityczna, 52, 2007, 235-242.
14. Zuber, A., Różański, K., Cieszkowski, W. (redakcja). Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych – poradnik metodyczny. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007, 302 str.
15. Nguyen Dinh Chau, Chrusciel, E. Leaching of technologically enhanced naturally occuring radioactive materials. Applied Radiation and Isotopes , 65, 2007, 968-974
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański
Tel: (012)6172986
e-mail: rozanski@novell.ftj.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-04-14

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza