• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Energia i jej zasoby / Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii w strukturze energii pierwotnej UE i Polski

Kierownik: prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI
Jednostka wiodąca: Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego
Wydział Energetyki i Paliw
Główni wykonawcy:
dr inż. Tomasz MIROWSKI
dr inż. Tadeusz OLKUSKI
dr inż. Adam SZURLEJ
Cele ogólne badań:
– poznanie struktury zużycia surowców energetycznych w UE i w Polsce,
– analiza możliwości wykorzystania potencjału zasobów odnawialnych źródeł energii w UE i w Polsce,
– aspekt ekologiczny wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
– publikacje w czasopismach naukowych,
– referaty na międzynarodowe kongresy i konferencje,
– referaty na konferencje krajowe.
Najważniejsze publikacje:
1. Praca zbiorowa pod red. E. Mokrzyckiego (autorzy: Mirowski T., Mokrzycki E., Olkuski T., Skoczek A., Szurlej A.), 2005: Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi. Podręcznik AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków.
2. Gawlik L., Mirowski T., Mokrzycki E., Olkuski T., Szurlej A., 2004: Liquid bio-fuels in Poland, Energex 2004 (book of proceedings of the 10th international conference), International Energy Forum, The 10th International Conference Energy & Society, Lisbon, Portugal, 3rd–6th May, 2004, eds. Leopoldo Guimarães, Rodrigo Martins. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ci\^{e}ncias e Tecnologia. Departamento de Ci\^{e}ncia dos Materiais, 2004. — Opis częśc. wg okł. — S. 198–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr., 2004.
3. Mokrzycki E, Szurlej A., Skoczek A., 2004: Energetyka wodna jako podstawowe odnawialne źródło energii elektrycznej. Polityka Energetyczna t.7, z. spec., s.463–481.
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego mieści się na ul. Kawiory 40, pawilon - D9
Dane osoby kontaktowej:
Dr inż. Adam Szurlej
12 617 34 29
szua@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza