• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Organ urabiający nowej generacji do zastosowania w technologii selektywnego urabiania skał zwięzłych

Kierownik: Prof. dr hab. inz. Antoni Kalukiewicz
Jednostka wiodąca: AGH Kraków
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
Dr inż. Krzysztof Kotwica, dr inż. Piotr Gospodarczyk
Cele ogólne badań:
Analiza mozliwości zastosowania nozy specjalnych, koronowych na organach kombajnów chodnikowych, opracowanie konstrukcji, przeprowadzenie badań stanowiskowych i poligonowych tych narzędzi oraz opracowanie projektu nowej generacji głowicy urabiającej wyposażonej w te narzędzia.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Uzyskanie wyników dotyczących efektywności urabiania i obciążenia narzędzi koronowych i nowych rozwiązań organów podczas badan stanowiskowych i laboratoryjnych, opracowanie projektu konstrykcyjnego nowej głowicy urabiającej z noiżami koronowymi, wraz z wytycznymi i założeniami do jej eksploatacji
Patenty, know how, wdrożenia:
K. Kotwica, A. Kalukiewicz, P. Gospodarczyk, G. Minorczyk: „Narzędzie do urabiania skał, zwłaszcza zwięzłych” nr P 380744, Kraków 03.10.2006
Najważniejsze publikacje:
Kotwica K., Gospodarczyk P.: Neue Lösungen der Werkzeuge für Gewinnung von Hartgestein in Tunnelarbeiten. Kolloquium Schacht, Strecke und Tunnel 2005.Freiberg, Niemcy, 14-15 April 2005
Kotwica K., Gospodarczyk P.: Nowoczesne rozwiązania głowic urabiających dla kombajnów chodnikowych. Sympozjum „Kombajny chodnikowe“, Komitet Górnictwa PAN, Sekcja Mechanizacji Górnictwa, ZNPW Remag Katowice, wrzesień 2006
Kotwica K, Gospodarczyk P., Kalukiewicz A., Łapa D.: Noże koronowe – narzędzia nowej generacji do urabiania skał zwięzłych. Maszyny Górnicze nr 4/2006, Gliwice 2006
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż Krzysztof Kotwica tel 012 617 30 71, mail kotwica@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza