• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych

Kierownik: dr inż Michał Stefaniuk
Jednostka wiodąca: Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki (Katedra Surowców Energetycznych), prof. dr hab. inż Juliusz Miecznik (Katedra Geofizyki), prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak (Katedra Informatyki Stosowanej), prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, dr inż. Marek Wojdyła (Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych), dr inż. Wojciech Klityński (Katedra Geofizyki), dr inż. Wojciech Mastej, dr inż. Tomasz Bartuś, dr inż. Beata Reicher (Katedra Surowców Energetycznych), mgr inż. Tomasz Maćkowski (Katedra Surowców Energetycznych), mgr inż. Grzegorz Putynkowski
Cele ogólne badań:
1.Opracowanie sposobu bezpośredniego wykrywania złóż węglowodorów za pomocą kompleksu metod elektromagnetycznych,
2.Opracowanie metodyki rozpoznawania struktury złóż węglowodorów i kontroli ich zmienności w trakcie eksploatacji,
3. Kompleksowe rozpoznanie obiektów testowych – wyselekcjonowanych złóż występujących w różnych warunkach geologicznych,
4.Wykonanie elektromagnetycznych badań testowych na wybranych obiektach,
5. Opracowanie metod numerycznych i algorytmów porównawczych do analizy i interpretacji wyników badań elektromagnetycznych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
projekt badawczo – rozwojowy nr 13102, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach „Inicjatywy Technologicznej I” umowa nr: 162/R/T02/2007/IT1
Najważniejsze uzyskane wyniki:
badania znajdują się w stadium początkowym, opracowano założenia selekcji obiektów testowych, przeprowadzono prace studialne dot. możliwości zastosowania wybranych metod elektromagnetycznych, opracowano założenia projektowe programu komputerowego.
Dane osoby kontaktowej:
Michał Stefaniuk, 012 617 47 63, 602 555 880, stefan@geolog.geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza