• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Minerały wtórne w podkrakowskich skałach magmowych

Kierownik: dr inż. Mariola Marszałek
Jednostka wiodąca: Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr inż. Mariola Marszałek, dr inż. Jerzy Czerny
Cele ogólne badań:
Identyfikacja minerałów wtórnych, występujących w permskich wulkanitach podkrakowskich i wyjaśnienie ich genezy.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
BW 10.10.140.448
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Skały intruzji w Zalasie cechuje duża zmienność, dotycząca zarówno produktów pierwotnej konsolidacji jak i efektów wtórnych przemian.
Badane przeobrażenia fenokryształów hornblendy miały miejsce zarówno na etapie magmowym: rozwój ortopiroksenów oraz biotytyzacja; jak i pomagmowym: chlorytyzacja a następnie argilityzacja. Zmiany pomagmowe zachodziły w procesie hydrotermalnym o charakterze autometasomatozy.
Najważniejsze publikacje:
Marszałek M. 2008 - Pseudomorphs after amphiboles in Zalas volcanic rocks (South Poland), Geophysical Research Abstracts, vol. 10, EGU2008-a-04421
Dane osoby kontaktowej:
Mariola Marszałek, tel. 012 617 23 76,
e-mail: mmarszal@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-03

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza