• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Metalurgia

Informatyczne systemy wspomagania technologii procesu wielkopiecowego

Kierownik: prof. dr hab. inż Andrzej Łędzki
Jednostka wiodąca: Katedra Metalurgii Stopów Żelaza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
dr inż. Ryszard Stachura, dr Andrzej Sadowski, dr inż. Piotr Migas, dr inż. Mikołaj Bernasowski, dr inż. Arkadiusz Klimczyk
Cele ogólne badań:
System komputerowy optymalizowania parametrów procesu produkcji surówki w wielkim piecu
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. MNiSzW Projekt celowy Nr 6 T08 110 2001 C/5544
2. Zlecenie Arcelor Mittal Poland S. A., Umowa nr 5.5.110.824,
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Wdrożenie komputerowego systemu optymalizowania parametrów procesu techno¬logicznego wytwarzania surówki w wielkim piecu w warunkach HTS S. A. Wdrożenie wyników projektu celowego w Mittal Steel Poland S. A. – Oddział w Krakowie,
2.Dostosowanie i wdrożenie komputerowego systemu optymalizowania parametrów procesu technologicznego wytwarzania surówki w wielkim piecu w warunkach stosowania pyłu węglowego jako paliwa zastępczego w Arcelor Mittal Poland S. A. Oddział w Krakowie
Patenty, know how, wdrożenia:
1. Wdrożenie komputerowego systemu optymalizowania parametrów procesu techno¬logicznego wytwarzania surówki w wielkim piecu w Mittal Steel Poland S. A. – Oddział w Krakowie,
2. Wdrożenie komputerowego systemu optymalizowania parametrów procesu technologicznego wytwarzania surówki w wielkim piecu w warunkach stosowania pyłu węglowego jako paliwa zastępczego w Arcelor Mittal Poland S. A. Oddział w Krakowie
Najważniejsze publikacje:
1. Łędzki A., Bernasowski M., Klimczyk A., Migas P., Sadowski A., Stachura R.; „Validity of the model of fuel consumption in supporting of blast furnace technology”, Acta Metallurgica Slovaca, 2004, 10, str. 87 – 90.
2. Łędzki A., Bernasowski M., Stachura R., Klimczyk A., Zieliński K.; „Some aspects of phenomenological characteristic of blast furnace technology”, Acta Metallurgica Slovaca, 2004, 10, str. 78 – 81.
3. Klimczyk A., Stachura R.; „Komputerowe wspomaganie pracy wielkiego pieca”, XIII
Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Zarządzanie w przedsiębiorstwie”, 29.06.2005 – 02.07.2005, Szczyrk, str. 44 – 47.
4. Łędzki A., Stachura R., Klimczyk A., Bernasowski M., Migas P., Zieliński K.; „Ocena działania komputerowego systemu wspomagania technologii wielkopiecowej w krakowskim oddziale Mittal Steel Poland w warunkach rzeczywistych”, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2006, nr 7, str. 309 – 312.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki
+48 12 617 25 70, ledzki@metal.agh.edu.pl

dr inż. Arkadiusz Klimczyk
+48 12 617 38 60, Arkadiusz.Klimczyk@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-02-26

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza