• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Metalurgia

Charakterystyka przemian związków tytanu w warunkach termodynamicznych przestrzeni roboczej wielkiego pieca

Kierownik: prof. dr hab. inż Andrzej Łędzki
Jednostka wiodąca: Katedra Metalurgii Stopów Żelaza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
dr inż. Ryszard Stachura, dr Andrzej Sadowski, dr inż. Piotr Migas, dr inż. Mikołaj Bernasowski, dr inż. Arkadiusz Klimczyk, dr inż. Zygmunt Wcisło
Cele ogólne badań:
Opracowanie podstaw technologii pracy wielkiego pieca z dadatkiem związków tytanu do wsadu
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy 3 T08B 038 30, fin. MNiSzW
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie modelu prognozującego tworzenie się warstwy ochronnej na materiale wyłożeniowym garu wielkiego pieca
Najważniejsze publikacje:
1. A. Łędzki, R. Sta¬chura, A. Klimczyk, P. Migas, M. Rze¬szowski, Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 73 Nr 7 (2006) 305 – 308
2. A. Łędzki, R. Sta¬chu¬¬ra, A. Klimczyk, P. Migas, A. Sadow¬ski, „Polska metalurgia w latach 2002-2006”, red. wyd. K. Świąt¬kow¬ski; Komitet Me¬ta¬lurgii Polskiej Aka¬de¬mii Nauk, Wyd. Nauk. „Akapit”, Kra¬ków, 2006 s. 117 -121
3. Łędzki A., Berna¬sow¬ski M., Klimczyk A., Migas P., Sta¬chura R., Wcisło Z., Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 74 Nr 7 (2007) 341-343
4. Łędzki A., Berna¬sow¬ski M., Klimczyk A., Migas P., Sta¬chura R., Wcisło Z., Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 74 Nr 7 (2007) 344 - 347
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki, (+4812) 6172570, ledzki@metal.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-03

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza