• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Badania właściwości fizykochemicznych materiałów pochodzenia węglowego i nieorganicznego. Tytuł zadania: Smektyty modyfikowane silikażelem: tekstura, właściwości sorpcyjne i katalityczne.

Kierownik: dr Andrzej Krzyżanowski
Jednostka wiodąca: Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle
Wydział Energetyki i Paliw
Główni wykonawcy:
dr Andrzej Krzyżanowski
Cele ogólne badań:
Określenie:
1. zbadanie wpływu zaproponowanej metody modyfikacji montmorillonitu na jego strukturę porowatą i właściwości sorpcyjne,
2. zbadanie możliwości zastosowania tworzonego układu jako nośnika depozytu czynnego katalitycznie w reakcji CRS tlenków azotu amoniakiem.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Nr pracy .10.10.210.52. Badania właściwości fizykochemicznych materiałów pochodzenia węglowego i nieorganicznego. Zadanie 6. Tytuł zadania: Smektyty modyfikowane silikażelem: tekstura, właściwości sorpcyjne i katalityczne.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Uzyskane wyniki pomiarów sorpcyjnych potwierdzają występowanie efektu synergetycznego w badanym układzie mieszanym Na-montmorillonit – silikażel. Nieznaczna ilość wprowadzonego żelu istotnie modyfikuje pierwotną teksturę montmorillonitu (powiększenie przestrzeni międzypakietowych wywołane rozsunięciem i delaminacją pakietów globularnymi cząstkami silikażelu), jak i wprowadza dodatkowe centra adsorpcyjne.
Najważniejsze publikacje:
A. Krzyżanowski, M. Żyła, „Adsorpcyjne właściwości montmorillonitu modyfikowanego silikażelem w odniesieniu do par substancji apolarnych”, GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI, Tom 22 – Zeszyt specjalny 3, str. 431 - str. 441 (2006).
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Andrzej Krzyżanowski
Tel: (012) 617 21 20
E-mail: krzyzano@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza