• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Badania właściwości fizykochemicznych materiałów pochodzenia węglowego i nieorganicznego. Tytuł zadania: Badania właściwości sorpcyjnych węgli kamiennych i skał towarzyszących w aspekcie deponowania ditlenku węgla.

Kierownik: mgr inż. Paweł Baran
Jednostka wiodąca: Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle
Wydział Energetyki i Paliw
Główni wykonawcy:
mgr inż. Paweł Baran
Cele ogólne badań:
Określenie:
1. oddziaływania ditlenku węgla ze środowiskiem magazynowania,
2. czynników mających wpływ na potencjalną ilość zmagazynowanego CO2.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Nr pracy 10.10.210.52. Badania właściwości fizykochemicznych materiałów pochodzenia węglowego i nieorganicznego. Zadanie 11.Tytuł zadania: Badania właściwości sorpcyjnych węgli kamiennych i skał towarzyszących w aspekcie deponowania ditlenku węgla.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Prowadzone do tej pory badania sorpcyjne, zarówno węgli kamiennych jak i skał, odbywały się dla ciśnień do 2,5 MPa i temperatur 298K i 303K. Badania te, mają na celu rozpoznanie układu gaz-węgiel-skały pod kątem możliwości podziemnego magazynowania ditlenku węgla. Obecnie rozpoczęły się badania sorpcji CO2 w obszarze przykrytycznym.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Paweł Baran
Tel: (012) 617 21 16
E-mail: pawel.baran@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza