• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Badania eksperymentalne procesów sorpcji/desorpcji na węglach kamiennych i sorbentach mineralnych a aspekcie ochrony środowiska

Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Ceglarska-Stefańska
Jednostka wiodąca: Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle
Wydział Energetyki i Paliw
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. Grażyna Ceglarska-Stefańska, dr Krystyna Kreiner,
dr Andzej Krzyżanowski, dr Aleksandra Marecka, mgr inż. Katarzyna Czerw
Cele ogólne badań:
1) Określenie kinetyki procesów sorpcyjno/desorpcyjnych w szerokim zakresie ciśnień pojedynczych gazów (CO2 i CH4) i ich mieszanin, dla różnych typów węgli.
2) Analiza odkształceń objętościowych węgli w procesach sorpcyjnych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
badania statutowe AGH Nr 11.11.210.117 oraz grant MNiSW Nr 4T12B 039 30
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Stwierdzono wpływ składu maceralnego i ciśnienia gazów na gazopojemność oraz odkształcenia objętościowe węgla. Zwrócono uwagę na możliwe zmiany naprężeń w górotworze towarzyszące sekwestracji CO2.
Najważniejsze publikacje:
1. G. Ceglarska-Stefańska, K. Zarębska, „Expansion and contraction of variable coals during the exchange sorption of CO2 and CH4”, Adsorption Science and Technology, ed. by F.G.R. Gimblet, 2002, vol.20, p.49-62;
2. G. Ceglarska-Stefańska, K. Zarębska, „The competitive sorption of CO2 and CH4 with regard to the release of methane from coal”, Fuel Processing Technology, 2002, Elsevier Sciences B.V., vol.77-78, p.423-429;
3. G. Ceglarska-Stefańska, K. Zarębska, „Sorption of carbon dioxide – methane mixtures”, International Journal of Coal Geology, 2005, vol.62, p.211-222;
4. K. Zarębska, G. Ceglarska-Stefańska, „Kinetyki sorpcji mieszanin gazów CO2 i CH4 w świetle możliwości sekwestracji CO2 w pokładach węglowych”, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2006, Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków, vol.22, p.301-309;
5. G. Ceglarska-Stefańska, Z. Majewska, St. Majewski, J. Ziętek, K. Czerw, „Rozwój odkształceń węgla kamiennego w procesach sorpcyjno-desorpcyjnych”, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2007, Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków, vol.23, p.41-50;
6. G. Ceglarska-Stefańska, A. Nodzeński, St. Hołda, „Badanie układu węgiel-gaz w aspekcie pozyskiwania metanu i sekwestracji CO2”, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2007, Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków, vol.23, p.51-60;
7. K. Zarębska, G. Ceglarska-Stefańska, „The change in effective stress associated with swelling during carbon dioxide sequestration on natural ras recovery”, International Journal of Coal Geology, 2008, vol.74, p.167-174;
8. A. Marecka, „Sorption and diffusion investigation of gases on coal in the aspect of carbon dioxide sequestration and methane recovery”, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2007, Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków, vol.23, p.129-137
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
mgr inż. Katarzyna Czerw
(012) 617 21 21;
kczerw@agh.adu.pl

data aktualizacji: 2009-03-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza