• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Rozwój modeli i metod informatycznych w naukach o Ziemi i środowisku

Kierownik: dr hab. inż Andrzej Leśniak
Jednostka wiodąca: Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr inż. Aleksander Cianciara, dr inż Tomasz Danek, dr inż Anna Pięta, dr inż Adam Piórkowski, dr Zdzisław Onderka, mgr inż. Grzegorz Hamuda
Cele ogólne badań:
1. Budowa sieciowego systemu zarządzania bazami danych geologicznych i geofizycznych
2. Tworzenie i badanie modeli makroskopowych procesów dynamicznych zachodzących w górotworze.
3. Opracowanie nowych metod analizy czasowo-częstotliwościowej i metod sztucznej inteligencji do analizy sygnałów geofizycznych na potrzeby identyfikacji procesów dynamicznych zachodzących w górotworze.
4. Rozwój metod modelowania pól geofizycznych w rozproszonym środowisku komputerowym.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
BS nr 11.11.140.561
Najważniejsze uzyskane wyniki:
projekt w trakcie realizacji
Najważniejsze publikacje:
projekt w trakcie realizacji
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż Andrzej Leśniak,
lesniak@agh.edu.pl-

data aktualizacji: 2009-02-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza