• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Badanie zmienności w czasie zagrożenia sejsmicznego dla sejsmiczności naturalnej i indukowanej w kopalniach, z wykorzystaniem metod nieparametrycznych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Lasocki
Jednostka wiodąca: Katedra Geofizyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Zofia Mortimer, prof. AGH, dr hab. Stanisław Węglarczyk, prof. Polit. Krak., doc. dr hab. Wojciech Dębski, dr inż. Beata Orlecka-Sikora
Cele ogólne badań:
Zagrożenie wynikające z sejsmiczności jest jednym z podstawowych zagrożeń naturalnych. Równocześnie wraz z rozwojem różnorodnej działalności człowieka mającej wpływ na dynamikę górotworu wzrasta i zwiększa swój zasięg zagrożenie sejsmicznością indukowaną. W Polsce silne zjawiska sejsmiczne towarzyszące eksploatacji węgla i rudy miedzi odpowiadają lokalnie umiarkowanym trzęsieniom ziemi mając wpływ na bezpieczeństwo pracy w kopalniach oraz na stateczność obiektów powierzchniowych. W projekcie podjęto próbę analizy niektórych zagadnień zmienności w czasie zagrożenia sejsmicznego w procesie trzęsień ziemi i wstrząsów górniczych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Jest to projekt specjalny MNiSW powiązany z tematem „Time-varying non-parametric approach to seismic hazard assessment for natural seismicity in Greece and induced seismicity from mines in Poland”, który został zgłoszony przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (strona polska) i Uniwersytet w Thessalonikach (strona grecka) i przyjęty do realizacji przez Wspólną Polsko-Grecką Komisję ds. współpracy naukowo-technicznej.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- Opracowanie metody badania skupisk w wielowymiarowej przestrzeni fazowej parametrów zjawisk sejsmicznych. Stwierdzenie faktu powstawania anomalnych skupisk sejsmiczności tła przed głównym trzęsieniem ziemi.
- Stwierdzenie interakcji pomiędzy czasem występowania i położeniami zjawisk w serii sejsmicznej i brakiem takich interakcji pomiędzy wielkościami zjawisk.
- Stwierdzenie wpływu zmian naprężeń wywołanych wstrząsami górniczymi na miejsce występowania następnych wstrząsów.
Najważniejsze publikacje:
Projekt rozpoczęty w 2007 roku. Artykułów wydrukowanych brak. Zgłoszonych do publikacji – 4. Wystąpień konferencyjnych - 2
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. Stanisław Lasocki
lasocki@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza