• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Gospodarka surowcami i odpadami

Wykorzystanie metod matematycznych w górnictwie

Kierownik: dr inż. Mariusz Krzak
Jednostka wiodąca: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr inż. Mariusz Krzak
Cele ogólne badań:
dr inż. Mariusz KrzakTemat jest kontynuacją badań nad próbami zaadoptowania wybranych metod matematycznych w górnictwie i szeroko rozumianej gospodarce surowcami mineralnymi. Obecnie podjęte zostaną próby wykorzystania programowania cał-kowitoliczbowego, nieliniowego i dynamicznego w zarządzaniu w górnictwie rud meta-li nieżelaznych. Metody te, wspomagając proces decyzyjny, pozwalają realizować róż-norodne strategie przedsiębiorcy górniczego.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
BW nr 10.10.140.574
Najważniejsze publikacje:
1. Krzak M., 2006 – Możliwości wykorzystania metod matematycznych w zarządzaniu w górnictwie metali nieżelaznych. Rudy i Metale Nieżelazne. R. 51, t. 5. p. 248-254.
2. Krzak M., Panajew P., 2006 – Możliwości wykorzystania gier z naturą w zarządzaniu oddziałem wydobywczym na przykładzie kopalni Polkowice-Sieroszowice. Rudy i Metale Nieżelazne. R. 51, t. 8. P. 452-460.
3. Krzak M., Panajew P., 2007 – Możliwości wykorzystania metody mieszanek (diety) w zarządzaniu oddziałami wydobywczymi na przykładzie kopalni POLKOWICE–SIEROSZOWICE – Rudy i Metale Nieżelazne. R. 52 t. 8 p. 463–472.
Dane osoby kontaktowej:
Mariusz Krzak
krzak@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-02-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza