• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Zapis zmian klimatycznych i wpływu antropopresji w osadach jeziornych jeziora Wigry

Kierownik: dr Katarzyna Król
Jednostka wiodąca: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr Katarzyna Król
Cele ogólne badań:
Analiza rdzeni wiertnicznych obejmujący osady jeziorne powstałe w jeziorze Wigry od schyłku ostatniego zlodowacenia czyli od momentu powstania jeziora do chwili obecnej pozwoli odtworzyć zmiany klimatyczne zachodzące w tym regionie w trakcie holocenu, a także ocenić wpływ działalności człowieka na stan środowiska w różnych okresach.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
BW nr 10.10.140.579
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wykonano 10 wierceń na torfowiskach otaczających jezioro Wigry. Pobrano próby osadów jeziornych spod torfów i przeprowadzono badania fizyko-chemiczne i litologiczne. Miąższość kredy jeziornej i gytii węglanowej pod torfem wahała się od 0,5 do 4 m. W dwóch wierceniach na kredzie jeziornej a pod torfem zalegała cienka (do 0,5 m) warstwa gytii organicznej. Pobrano także próby ze spągowej części torfu na datowania radiowęglowe, które ustalą wiek zarastania poszczególnych części jeziora. Badaniom poddano także 6,4 metrowy rdzeń z wiercenia SG-03 wykonanego na płyciźnie śródjeziornej na głębokości 1,5 m w południowej części jeziora, obejmujący osady jeziorne powstałe w jeziorze Wigry od schyłku ostatniego zlodowacenia czyli od momentu powstania jeziora do chwili obecnej. Przeprowadzono wstępne badania fizykochemiczne osadów. Stwierdzono wymieszanie stropowej (0,5 m) części osadów na skutek falowania i działalności człowieka (falowanie wywołane przez łodzie motorowe, wbijane pale itp.). W całym rdzeniu występowała kreda jeziorna, miejscami obserwowano wzbogacenie osadu w grubszą frakcję wskazujące na wymywanie osadu.
Dane osoby kontaktowej:
dr Katarzyna Król,
kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza