• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Badania właściwości sorpcyjno-desorpcyjnych materiałów węglowych i nieorganicznych w szerokim zakresie ciśnień i temperatur

Kierownik: Dr hab. Adam Nodzeński
Jednostka wiodąca: Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle
Wydział Energetyki i Paliw
Główni wykonawcy:
dr Katarzyna Zarębska, mgr inż. Paweł Baran, mgr inż. Agnieszka Orzechowska-Zięba
Cele ogólne badań:
1. Charakterystyka właściwości sorpcyjno-desorpcyjnych materiałów węglowych i nieorganicznych w szerokim zakresie ciśnień i temperatur.
2. Określenie energetyki i kinetyki procesów sorpcyjno-desorpcyjnych
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Określono wzajemne relacje pomiędzy metanem wolnym i zasorbowanym w porach węgla brunatnego. Obliczono całkowitą ilość metanu zdeponowanego w badanych węglach. Przeanalizowano zagrożenia wynikające z obecności metanu w złożach.
Najważniejsze publikacje:
1. P. Baran, S. Hołda, J. Macuda, A. Nodzeński, L. Zawisza, „Badania zawartości metanu w węglach brunatnych” Gospodarka Surowcami Mineralnymi PAN Kraków, Polski Kongres Górniczy sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007, t. 23 z. spec. 3 s. 21–28
2. P. Baran, A. Nodzeński, S. Hołda, K. Zarębska, A. Krzyżanowski, “Investigation of CO2 – rocks system in aspect of carbon dioxide geological sequestration” Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B s. 20–22
3. G. Ceglarska-Stefańska, A. Nodzeński, S. Hołda, „Badania układu węgiel – gaz w aspekcie pozyskiwania metanu i sekwestracji CO2.” Gospodarka Surowcami Mineralnymi PAN Kraków, Polski Kongres Górniczy sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007, t. 23 z. spec. 3 s. 51–59
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr hab. Adam Nodzeński, Tel. (012) 617 20 79,
E-mail: nodzen@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza