• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Obniżenie energochłonności wirowych pomp odwadniających poprzez hydrauliczne kształtowanie prerotacji zasysanej strugi.

Kierownik: dr inż. Marian Mikoś
Jednostka wiodąca: Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż.Antoni Kalukiewicz;
Dr inż. Jerzy Wojciechowski
Cele ogólne badań:
Celem badań jest wyłonienie zespołu parametrów przepływowo energetycznych zapewniających energooszczędną reguklację pomp wirowych metodą prerotacyjną.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie nowej energooszczędnej metody regulacji pomp wirowych możliwej do stosowania tak w istniejących pompach jak i w pompach nowoprojektowanych.
Najważniejsze publikacje:
1. M. Mikoś, A. Kalukiewicz, J. Wojciechowski : Wpływ wydajności pompy wirowej na kształt pola prędkości strugi w przewodzie ssawnym. Maszyny Górnicze. Kwartalnik nauk-techn. 1/2007
2. M. Mikoś,A. Kalukiewicz, J. Wojciechowski : Wpływ wydajności pompy wirowej na rozkład ciśnień w końcowym odcinku przewodu ssawnego. Mechaniozacja i Automatyzacja Górnictwa. Czasopismo nauk.-techn. Nr 5
3. M. Mikoś,A. Kalukiewicz, J. Wojciechowski: Przepływ cieczy przez końcowy odcinek przewodu ssawnego pompy wirowej Pompy Pompownie”,Czasopismo użytkowników pomp Nr 3/2007
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Marian Mikoś.012/ 617 30 78

data aktualizacji: 2008-06-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza