• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Analiza energetyczna pracy niskosprężających maszyn promieniowych w oparciu o parametry przepływowe indukowane strugą powietrza.

Kierownik: dr inż. Stanisław Fortuna
Jednostka wiodąca: Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż.Stanisław Gumuła
Cele ogólne badań:
Praca dotyczy badań eksperymentalnych struktury przepływu przez niskociśnieniowe promieniowe stopnie sprężające.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Identyfikacja pól prędkości za wirnikiem, ustalenie związków pomiędzy parametrami turbulencji a sprawmnością maszyn.
Najważniejsze publikacje:
1. St.Fortuna “Eksperimental veryfikation of theoretical work of rotor.”Quarterrly MECHANICS University of Science and Technology in Krakau, Department of Power Machines and Devices. Vol.25 Nr1. 2006
2. St.Fortuna “Determination of the aerodynamic lift for a radial rotor passage model using the pressure distribution method.” Quarterrly MECHANICS University of Science and Technology in Krakau, Department of Power Machines and Devices. Vol.25 Nr 1. 2006
3. St.Fortuna” Profile prędkości za wirnikiem promieniowym pracującym w roli sprężarki, turbiny i nawiewnika kołowego” Prace Naukowe. Monografie. Konferencje. Pol. Śląska z.18, s.379 ÷388 r 2007
4. St.Fortuna „Pomiar wektora prędkości wielowłóknową sondą termoanemometryczną za kołem promieniowym”.Prace Naukowe. Monografie. Konferencje. Pol. Śląska z.18, s.75 ÷ 82, 2007
5. St.Fortuna „Energia użyteczna powietrza wentylacyjnego wyznaczona z bilansu energetycznego wentylatora”Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja Nr 11, s.18 ÷ 20, 2007
6.St.Fortuna „Algorytm do wyznaczania dokładnych charakterystyk wentylatorów dla warunków umownych”Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja Nr 11, s. 16 ÷18,2007
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Stanisław Fortuna 012/ 617 34 82

data aktualizacji: 2008-06-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza