• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Dynamiczny model rurowego wymiennika ciepła do obliczeń projektowych i eksploatacyjnych.

Kierownik: dr inż. Dawid Taler
Jednostka wiodąca: Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż.Stanisław Gumuła
Prof. dr hab. inż.Wiesław Zima - Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup - Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Piotr Duda - Politechnika Krakowska
Cele ogólne badań:
*Stanowisko do badań wymienników ciepła spełniające wymagania norm międzynarodowych
*Metody i programy do cieplnych obliczeń projektowych i eksploatacyjnych wymienników rurowych
*Zalecenia odn. zmian w konstrukcji wymienników ciepła z żebrami plytowymi.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
18.18.130.421 „Numeryczne i eksperymentalne modelowanie nieustalonej pracy wymienników ciepła o przepływie krzyżowym”- zak. 2007
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Budowa stanowiska badawczego do badań wymienników ciepła.
Najważniejsze publikacje:
1.D. Taler, Analytical and numerical model of transient heat transfer in a single tube row heat exchanger, Archives of Thermodynamics, Vol. 28(2007), No. 1, 51-642.
2. D. Taler, Experimental and numerical predictions of the heat transfer correlations in the cross-flow plate fin and tube heat exchangers, Archives of Thermodynamics, Vol. 28(2007), No. 2, 3-18
3. J. Taler, D. Taler, Tubular Type Heat Flux Meter for Monitoring Internal Scale Deposits in Large Steam Boilers, Heat Transfer Engineering, 28(3): 230-239, 2007.
4. D. Taler, J. Taler, Uproszczona analiza radiacyjnej wymiany ciepław przegrzewaczach kotłów, Archiwum Energetyki, tom XXXVII(2007), nr 1-2, 61-765.
5. D. Taler, Effect of thermal contact resistance on the heat transfer in plate finned tube heat exchangers, Proceedings of the Conference Heat Exchanger Fouling and Cleaning VII, 1-6 July 2007, Tomar, Portugal, Enginneering Conferences International, New York, 112-121
6. J. Taler, D. Taler, Slag monitoring system for combustion chambers of steam boilers, Proceedings of the Conference Heat Exchanger Fouling and Cleaning VII, 1-6 July 2007, Tomar, Portugal, Enginneering Conferences International, New York, 152-160
7. D. Taler, Numerical and Experimental Analysis of Transient Heat Transfer In Compact Tube-In-Plate Heat Exchangers, XIII Sympozjum Wymiany Ciepłai Masy, Tom 2, Koszalin – Darłówko, 03 – 06 września 2007, str. 999 – 1008
8. D. Taler, Determining thermal resistance between tube and fins in tube and plate fin heat exchangers, Współczesne technologie i urządzenia energetyczne, Politechnika Krakowska, Kraków 2007, 649-668.
9. D. Taler, P. Harchut, M. Trojan, Nagrzewanie parownika kotła w czasie rozruchu, Współczesne technologie i urządzenia energetyczne, Politechnika Krakowska, Kraków 2007, str. 669-678
10. J. Taler, B. Węglowski, W. Zima, P. Duda, S. Grądziel, T. Sobota, A. Cebula,D. Taler, Monitoring of Power boilers strength and performance, Współczesne technologie i urządzenia energetyczne, Politechnika Krakowska, Kraków 2007, 697-720
11. D. Taler, P. Harchut, M. Trojan, Dynamika parownika kotła przy nagrzewaniu walczaka z dopuszczalną prędkością, Prace Naukowe Konferencje z. 25, Tom 2, Warszawa 2007, str. 585-593
12.J. Taler, D. Taler, M. Trojan, Monitoring of slagging and fouling in steam boilers, Prace Naukowe Konferencje z. 25, Tom 2, Warszawa 2007, str. 607-618
13. J. Taler, P. Duda, B. Węglowski, W. Zima, A. Cebula, T. Sobota, S. Grądziel,D. Taler, The Monitoring of Thermal-Hydraulic and Strenght Conditions of Power Boilers, Proceeding of The Seventh International Congress on Thermal Stresses, TS2007, 4-7 June National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan, 457-460
Dodatkowe informacje:
Współpraca z Politechniką Krakowską
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Dawid Taler 012/ 617 30 78

data aktualizacji: 2008-06-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza