• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Analiza warunków i możliwości rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny
Jednostka wiodąca: Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab.inż. Stanisław Gumuła;Prof. dr hab. Jan Kiełbasa;Prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf;Dr inż. Tadeusz Pająk;Dr inż. Marian Mikoś;Dr inż. Stanisław Fortuna;Dr inż. Krystyna Prync;Dr inż. Jerzy Wojciechowski;Dr inż. Tadeusz Jaszczur;Dr inż. Witold Szewczyk;Dr inż. Włodzimierz Sobolewski; Dr inż. Dawid Taler; Dr inż. Maciej Lewandowski;
Cele ogólne badań:
Zakłada się realizację poniższych celów i założeń pracy:
• Zasoby energii geotermalnej i potencjał geoenergetyczny Polski.
• Rozkład temperatur wnętrza Ziemi w Polsce na głębokości do 4 tysięcy metrów.
• Koncepcja elektrowni oraz elektrociepłowni geotermalnej do produkcji prądu i ciepła w warunkach Polski.
• Koncepcja i budowa Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji Pomp Ciepła w AGH.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
- 5 prac zleconych z przemysłu w roku 2007 dot innowacyjnych systemów grzewczych z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Praca rozpoczęta w roku 2008
Najważniejsze publikacje:
Praca rozpoczęta w roku 2008
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny012/ 617 34 13

data aktualizacji: 2008-06-03

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza