• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

System naftowy i ocena zasobów prognostycznych utworów dolomitu głównego w południowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej

Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba
Jednostka wiodąca: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, dr Adam Kowalski, mgr inż. Tomasz Kowalski, dr inż. Paweł Kosakowski, dr inż. Katarzyna Król, dr inż. Marcin Krajewski, dr inż. Dariusz Więcław, mgr inż. Magdalena Wróbel
Cele ogólne badań:
- identyfikacja elementów systemu naftowego dolomitu głównego w południowo-zachodniej części basenu, w strefie Kosarzyn-Rybaki-Maszewo-Gryżyna-Radoszyn-Kije-Kargowa-Zbąszyń-Jastrzębsko;
- ocena zasobów prognostycznych;
- analiza profilu dolomitu głównego pod kątem mikrofacjalnego wyodrębnienia poziomów skał macierzystych;
- ocena ilościowego udziału skał macierzystych w profilach analizowanych odwiertów;
- określenie architektury depozycyjnej dolomitu głównego;
- określenia zasięgu stref paleogeograficznych w basenie;
- uszczegółowienie pozycji skał macierzystych w profilu;
- charakterystyka w zakresie zawartości węgla organicznego, typu genetycznego kerogenu, stopnia jego dojrzałości termicznej i ocena potencjału węglowodorowego;
- identyfikacja genetyczna kerogenu i jego stopień dojrzałosci;
- rekonstrukcja procesów generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów w czasie geologicznym z oceną wielkości ładunku naftowego przekazanego do systemu naftowego.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt na Zlecenie MŚ – „Systemy naftowe i perspektywy poszukiwawcze utworów staropaleozoicznych polskiego sektora Morza Bałtyckiego między Łebą a Kamieniem Pomorskim”
Projekt celowy – „System geochemiczno-generacyjny utworów dolomitu głównego na obszarze Pomorza Zachodniego”
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Projekt w trakcie realizacji
Patenty, know how, wdrożenia:
Projekt w trakcie realizacji
Najważniejsze publikacje:
Projekt w trakcie realizacji
Dodatkowe informacje:
Projekt realizowany we współpracy z PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba
(tel. 012 617-24-31)

data aktualizacji: 2008-05-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza