• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

System geochemiczno-generacyjny utworów dolomitu głównego na obszarze Pomorza Zachodniego

Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba
Jednostka wiodąca: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
Dr inż. Paweł Kosakowski, dr inż. Dariusz Więcław, dr inż. Adam Kowalski, mgr inż. Magdalena Wróbel, mgr inż. Hieronim Zych
Cele ogólne badań:
- jakościowa i ilościowa analiza mikrobialnych i glonowych skał macierzystych;
- ocena ich potencjału węglowodorowego;
- opracowanie systemu naftowego utworów dolomitu głównego Pomorza Zachodniego;
- regionalna ocena genetycznych zasobów perspektywicznych dolomitu głównego;
- wyznaczenie stref zwiększonej perspektywiczności.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt na zlecenie MŚ – „Systemy naftowe i perspektywy poszukiwawcze utworów staropaleozoicznych polskiego sektora Morza Bałtyckiego między Łebą a Kamieniem Pomorskim”
Projekt rozwojowy - System naftowy i ocena zasobów prognostycznych utworów dolomitu głównego w południowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej”
Najważniejsze uzyskane wyniki:
projekt w trakcie realizacji
Patenty, know how, wdrożenia:
projekt w trakcie realizacji
Najważniejsze publikacje:
projekt w trakcie realizacji
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba
(tel. 012 617-24-31

data aktualizacji: 2008-05-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza