• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Badania geologiczne w Staruni (Karpaty Wschodnie) - identyfikacja możliwych miejsc odkrycia nosorożców włochatych w utworach czwartorzędowych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba
Jednostka wiodąca: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr inż. Marek Dzieniewicz, prof. dr hab. inż. Janusz Madej, dr inż. Jerzy Mościcki, dr inż. Sławomir Porzucek, dr inż. Henryk Sechman
Cele ogólne badań:
- okonkturowanie zasięgu występowania akumulacji wgłębnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych;
- rozróżnienie miejsc dopływu węglowodorów z wgłębnych akumulacji od miejsc wzmożonej działalności bakterii metanowych;
- wyznaczenie granic zasięgu występowania paleobagniska, które najprawdopodobniej utrzymało się do czasów współczesnych;
- wyznaczone lokalnych stref (iły, mułki) o charakterze redukcyjnym oraz stref występowania osadów (piaski, żwiry) o charakterze utleniającym
- rozpoznane cech litologicznych ośrodka;
- określenie środowiska sedymentacyjnego sprzyjającego występowaniu dużych ssaków czwartorzędowych;
- wyznaczenie miejsc przyszłych prac wykopaliskowych, w których istnieje największa szansa znalezienia nowych, dobrze zachowanych okazów ssaków kopalnych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
„Rekonesansowe powierzchniowe badania geochemiczne (metanu, wyższych węglowodorów gazowych i dwutlenku węgla) w miejscach występowania nosorożców włochatych i mamuta w utworach czwartorzędowych Staruni (Karpaty ukraińskie)”
współpraca z Narodowym Uniwersytetem Technicznym Ropy i Gazu w Iwano-Frakiwsku (2003-2004)
„Wstępne badania warunków geochemicznych występowania nosorożców włochatych i mamutów w utworach czwartorzędowych Staruni (Karpaty ukraińskie)” współpraca z Instytutem Geologii i Geochemii Surowców Energetycznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie (2003-2004)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Projekt w trakcie realizacji
Patenty, know how, wdrożenia:
Projekt w trakcie realizacji
Najważniejsze publikacje:
Projekt w trakcie realizacji
Dodatkowe informacje:
Projekt realizowany we współpracy z Ivano-Frankowskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba (tel. 617-24-31)

data aktualizacji: 2008-05-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza