• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Kontrola jakości danych hydrogeochemicznych z uwzględnieniem procesu opróbowania i analityki dla potrzeb oceny stanu wód

Kierownik: dr Ewa Kmiecik
Jednostka wiodąca: Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr Ewa Kmiecik, mgr inż. Wiesław Knap, dr Jarosław Kania, dr inż. Robert Zdechlik, mgr inż. Monika Stach, mgr inż. Monika Sarga, mgr inż. Magdalena Musiał, mgr Małgorzata Drzymała
Cele ogólne badań:
W ramach prowadzonych badań są zbierane i ujednolicane dane – oznaczenia wskaźników fizykochemicznych wód podziemnych dla przykładowych zbiorników wód oraz zlewni - jednostek, dla których zgodnie z wytycznymi RDW należy dokonywać oceny stanu wód. W oparciu o zweryfikowane wyniki analiz zostanie opracowana metodyka kontroli jakości danych hydrogeochemicznych.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
badania w trakcie realizacji
Najważniejsze publikacje:
Paszkiewicz M., Zdechlik R., Zapotoczna A., (2007) – Charakterystyka jakości wód podziemnych ujmowanych do celów pitnych w Zakopanem. [W] „Współczesne problemy hydrogeologii”, T. XIII, cz.3, (red. A. Szczepański, E. Kmiecik, A. Żurek. ). Wyd. Wydz. Geol., Geof. i Ochr. Środ. AGH Kraków, ISBN-13 978-83-88927-16-4. ss. 831-840
Duda R., Paszkiewicz M, Zdechlik R. (2007) – Wybrane elementy regionalnego modelu hydrogeologicznego zlewni Raby. [W] „Współczesne problemy hydrogeologii”, T. XIII, cz.3, (red. A. Szczepański, E. Kmiecik, A. Żurek. ). Wyd. Wydz. Geol., Geof. i Ochr. Środ. AGH Kraków, ISBN-13 978-83-88927-16-4. ss. 645-654
Zdechlik R., Zdebska I., (2007) – Warunki hydrogeologiczne w rejonie Gdowa. [W] „Współczesne problemy hydrogeologii”, T. XIII, cz.3, (red. A. Szczepański, E. Kmiecik, A. Żurek. ). Wyd. Wydz. Geol., Geof. i Ochr. Środ. AGH Kraków, ISBN-13 978-83-88927-16-4. ss. 223-230
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr Ewa Kmiecik, ek@agh.edu.pl, tel. 0.12.617.24.04

data aktualizacji: 2008-05-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza