• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Opracowanie parametrów wytwarzania w procesach kucia matrycowego lekkich materiałów gradientowych z proszku aluminium i jego stopu oraz własności

Kierownik: prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik
Jednostka wiodąca: Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Jerzy Frydrych, prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna, dr hab. inż. L. Magalas
Cele ogólne badań:
Opracowanie parametrów wytywarzania i własności wyrobów z gradientem składu chemicznego w procesach metalurgii proszków i kucia materycowego na gorąco
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy finansowany MNiSzW
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Otrzymano lekkie wyroby w wyniku zagęszczania na gorąco wyprasek z mieszanek proszku aluminium RAl-1 i proszku stopu Al17Si5Fe3Cu1,1Mg0,6Zr (oznaczonego dalej jako Al17) o rosnącym stopniowo jego udziale masowym z gradacją co 20 %. Opracowano gęstości i własności mechaniczne i strukturę wytworzonych wyrobów.
Najważniejsze publikacje:
Rudy i Metale Nieżelazne 52,2007,11, s. 707 - 711

Dodatkowe informacje:
Praca rozpoczęta w 2007
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik

data aktualizacji: 2009-03-15

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza