• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Cieplno-plastyczna przeróbka stopów z grupy FeAl

Kierownik: Dr inż. Tomasz Śleboda
Jednostka wiodąca: Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
Dr inż. Tomasz Śleboda

Prof. dr hab. inż. Janusz Majta
Prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk
Prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza
Cele ogólne badań:
1. Doskonalenie własności mechanicznych stopów z grupy FeAl poprzez zastosowanie przeróbki cieplno-plastycznej.
2. Maksymalne rozdrobnienie mikrostruktury badanych stopów.
3. Analiza niejednorodności odkształcenia badanych materiałów w zależności od warunków odkształcania.
4. Modelowanie numeryczne wybranych procesów kształtowania wyrobów ze stopów z grupy FeAl.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Zastosowanie przeróbki cieplno-plastycznej w celu poprawy przydatności stopów typu FeAl do przeróbki plastycznej na zimno. Grant MNiI Nr 3 T08B 026 28, 2005-2008.
2. Wykorzystanie bardzo dużych odkształceń plastycznych do poprawy własności mechanicznych metali i ich stopów. Praca własna AGH nr 10.10.110.655, Kraków, 2005-2008.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że w wyniku odpowiednio dobranych parametrów obróbki cieplno-plastycznej i kontrolowanego rozwoju mikrostruktury, możliwe jest uzyskanie bardzo efektywnego rozdrobnienia struktury stopów z grupy FeAl.
2. Determinowany zmiennymi parametrami przeróbki cieplno-plastycznej stopień rozdrobnienia struktury w znaczący sposób wpływa na własności mechaniczne stopów FeAl.
3. Wyniki tych badań stanowić mogą podstawę do bardziej precyzyjnego opisu specyficznych mechanizmów i zjawisk związanych z powstawaniem struktur silnie rozdrobnionych.
Najważniejsze publikacje:
1. T.Śleboda, K.Doniec, The effect of alloy powder morphology on microstructural evolution of hot worked P/M FeAl, Archives of Materials Science and Engineering 28 (2007) 10, s. 613–616.
2. T. Sleboda, K. Muszka, J. Majta, P. Hale, R.N. Wright, The possibilities of mechanical property control in fine grained structures, Journal of Materials Processing Technology 177/1-3 (2006), p. 461–464.
3. T. Sleboda, P. Hale, R.N. Wright, N.S. Stoloff, D.J. Duquette, Thermomechanical processing of P/M FeAl alloy; Science and Technology of Powder Materials: Synthesis, Consolidation and Properties; eds. Leon L. Shaw et.al,, pp. 55-62, Materials Science and Technology 2005.
4. T. Sleboda, J. Kane, R.N. Wright, N.S. Stoloff, D.J. Duquette, Thermomechanical processing and properties of P/M FeAl alloy, Steel Grips, Vol. 2, No. 3, 2004, 477–481.
5. C. M. Regan, R. N. Wright, T. Sleboda, D. J. Duquette and S. C. Deevi, Modeling the sintering behavior of FeAl powder, Proceedings of the 2004 International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials, Metal Powder Industries Federation (MPIF), June 13-17, 2004, Chicago, Illinois, Vol. III, Part 9: Advanced Particulate Materials & Processes, 54-67.
6. R.N. Wright, T. Sleboda, J. Kane, N.S. Stoloff, D. J. Duquette and S. C. Deevi, The effect of powder characteristics on thermomechanical processing of P/M FeAl, Proceedings of the 2004 International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials, Metal Powder Industries Federation (MPIF), June 13-17, 2004, Chicago, Illinois, Vol. III, Part 9: Advanced Particulate Materials & Processes, 44-53.
7. T. Sleboda, J. Kane, R.N. Wright, N.S. Stoloff, D.J. Duquette, The effect of thermomechanical processing on the properties of Fe-40at.%Al alloy, Materials Science and Engineering A368 (2004), 332-336.
Dodatkowe informacje:
Niniejsza tematyka badawcza realizowana jest we współpracy z następującymi partnerami:

1. Rensselaer Polytechnic Institute, Nanotechnology Center, Troy, NY, USA
2. Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr inż. Tomasz Śleboda
sleboda@agh.edu.pl
Tel. +48 12 617 3526
Fax: +48 12 617 2576


data aktualizacji: 2008-05-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza