• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

ODKSZTAŁCANIE I WŁASNOŚCI – WYBRANE ZAGADNIENIA DLA STALI MIKROSTOPOWYCH

Kierownik: DR HAB. INŻ. JANUSZ MAJTA, PROF. AGH
Jednostka wiodąca: KATEDRA PLASTYCZNEJ PRZERÓBKI METALI
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Cele ogólne badań:
1. Opracowanie monografii
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
BADANIA WŁASNE
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Publikacja monografii
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Janusz Majta, prof. AGH
tel. +48 12 617 26 43
e-mail: majta@metal.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza