• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

ZASTOSOWANIE OBRÓBKI CIEPLNO-PLASTYCZNEJ DLA SILNEGO ROZDROBNIENIA MIKROSTRUKTURY STALI NISKOWĘGLOWYCH I MIKROSTOPOWYCH

Kierownik: DR HAB. INŻ. JANUSZ MAJTA, PROF. AG
Jednostka wiodąca: KATEDRA PLASTYCZNEJ PRZERÓBKI METALI
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
1. Dr hab. inż. Janusz Majta, prof. AGH
2. Dr inż. Krzysztof Muszka
3. Dr inż. Monika Stefańska-Kądziela
Cele ogólne badań:
1. Własności mechaniczne silnie rozdrobnionej stali
2. Wpływ historii odkształcania na stopień rozdrobnienia struktury
3. Model naprężenia struktur rozdrobnionych
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Dla danej historii odkształcania wielkość odkształcenia zakumulowanego jest podstawowym czynnikiem kontrolującym uzyskany poziom rozdrobnienia struktury. Weryfikacja założeń do przyjętego modelu naprężenia uplastyczniającego potwierdziła jego przydatność do procesu komputerowego modelowania zachowania się struktur silnie rozdrobnionych
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Janusz Majta, prof. AGH
tel. +48 12 617 26 43
e-mail: majta@metal.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza