• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Szacowanie niepewności danych hydrogeochemicznych wykorzystywanych do oceny stanu chemicznego GWB

Kierownik: dr Ewa Kmiecik
Jednostka wiodąca: Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr Ewa Kmiecik, mgr inż. Wiesław Knap
Cele ogólne badań:
Ramowa Dyrektywa Wodna nakłada obowiązek szacowania niepewności i dokładności otrzymywania w ramach monitoringu wyników i zamieszczania ich w planach gospodarowania wodami w dorzeczu.
W ramach projektu aktualnie zbierane są, weryfikowane i ujednolicane dane --oznaczenia wybranych wskaźników fizykochemicznych wód podziemnych w próbkach kontrolnych dla przykładowych zlewni o różnej skali.
Dane te zostaną następnie wykorzystane do oceny niepewności związanej z oceną stanu chemicznego wód podziemnych w tych zlewniach i wypracowania optymalnej metodyki szacowania tej niepewności dla zlewni o różnej skali.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy MNiSW Nr N525 2060 33
Najważniejsze uzyskane wyniki:
badania w trakcie realizacji
Najważniejsze publikacje:
Assessing uncertainty associated with sampling of groundwater: Raba river basin monitoring network (South Poland) / Ewa KMIECIK // W: New developments in measurement uncertainty in chemical analysis : Symposium at BAM, Berlin 15–16 April 2008 : Proceedings. — [S. l. : s. n, 2008]. — S. [1–3], Poster. — Bibliogr. s. [2]
Uncertainty associated with the assessment of trends in groundwater quality (Krolewski spring, Krakow, Poland) / Ewa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA // W: New developments in measurement uncertainty in chemical analysis : Symposium at BAM, Berlin 15–16 April 2008 : Proceedings. — [S. l. : s. n, 2008]. — S. [1–3], Poster. — Bibliogr. s. [2]
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr Ewa Kmiecik, ek@agh.edu.pl, tel. 0.12.617.24.04

data aktualizacji: 2008-05-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza