• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Symulacja i optymalizacja procesów przetwórstwa materiałów

Kierownik: M. Pietrzyk
Jednostka wiodąca: Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
Ł. Madej, P. Macioł, D. Szeliga, J. Nowak, S. Węglarczyk, Ł. Rauch, K. Perzyński

Cele ogólne badań:
Identyfikacja modeli materiałowych
Symulacja i optymalizacja pełnego ciągu technologicznego w przeróbce plastycznej
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
- VIF Virtual Intelligent Forging - Coordination Action, 6FP UE.
- OPTIFIN - Optimization of finishing processes for eliminating rectification of plate and section products, RFCS-CT-2007-00014.
- Projektowanie technologii kucia matrycowego i obróbki cieplnej
trudnoodkształcalnych stopów umacnianych wydzieleniowo, projekt rozwojowy nr. R07 005 02
- Opracowanie i wdrożenie procedur doboru chłodziw hartowniczych w produkcji części do silników lotniczych, w warunkach hartowni Pratt&Whitney Kalisz, projekt celowy 62R72006C/06731
- System wspomagający projektowanie technologii walcowania blach na gorąco, Accelor-Mittal, Kraków, Poland.
- Zastosowanie kształtowania plastycznego z wymuszoną drogą odkształcenia do produkcji wyrobów o złożonych kształtach i wysokich własnościach wytrzymałościowych , nr. R07 026 01 (koordynator Politechnika Śląska w Katowicach).
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Przyjazny użytkownikowi program do analizy odwrotnej wyników prób plastometrycznych i dylatometrycznych.
Modele do symulacji pełnego ciągu technologicznego uwzględniającego proces produkcyjny, obróbkę plastyczną oraz symulacje warunków eksploatacyjnych.
Najważniejsze publikacje:
- Madej L., Muszka K., Perzyński K., Majta J., Pietrzyk M., Computer aided development of the levelling technology for flat products, The CIRP Annals, 2011, doi:10.1016/j.cirp.2011.03.137.
- Pietrzyk M., Madej L., Kuziak R., Optimal design of manufacturing chain based on forging for copper alloys, with product properties being the objective function, The Cirp Annals, 59, 2010, 319–322.
- Trebacz L., Paul H., Madej L., Pietrzyk M., Numerical analysis of the microstructure and mechanical properties evolution during Equal Channel Angular Pressing, Materials Science Forum, 638–642, 2010, 1940–1945.
- Milenin A., Grosman F., Madej L., Pawlicki J., Development and validation of the numerical model of rolling process with cyclic horizontal movement of rolls, Steel Research International, 81, 2010, 204-209
- Rauch L., Madej L., Gołąb R., Pietrzyk M., System for flexible modelling of production cycles based on flat rolling, J. Machine Eng, 2009, 9, 39–48.
- Pietrzyk M., Madej Ł., Węglarczyk S., Tool for Optimal Design of Manufacturing Chain Based on Metal Forming, Annals of the CIRP, 57, 2008, 309-312.
- Rauch L, Madej L, Pietrzyk M. Hybrid system for modeling and optimization of production chain in metal forming. J. Machine Eng, 2008, 8, 14-22.
- Madej L, Weglarczyk S, Rauch L, Pietrzyk M., Modelling of production chains as a tool for intelligent manufacturing in metal forming, J. Machine Eng, 2008, 8,33-42
- Rauch L, Madej L, Weglarczyk S, Pietrzyk M. System for design of the manufacturing process of connecting parts for automotive industry, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2008, 8, 157-165.
- Weglarczyk S., Madej L., Hanarz R., Bochniak W., Szyndler R., Korbel A., Validation of the numerical simulation of forging of gear-wheel in the reversible rotating die, Steel Research International, 79, 2008, 789-796.
- Kowalski B., Sellars C.M., Pietrzyk M., Identification of rheological parameters on the basis of plane strain compression tests on specimens of various initial dimensions, Computational Materials Science, 35, 2006, 92-97.
- Krzyżanowski M., Beynon J.H., Kuziak R., Pietrzyk M., Development of Technique for Identification of Phase Transformation Model Parameters on the Basis of Measurement of Dilatometric Effect - Direct Problem, ISIJ International, vol.48, no 1, 2006, pp.147-154.
- Szeliga D., Gawad J., Pietrzyk M., Inverse analysis for identification of rheological and friction models in metal forming, Computer methods in applied mechanics and engineering, 2006, 195, 6778-6798.
- Madej Ł., Szeliga D, Kuziak R, Pietrzyk M. Physical and numerical modelling of forging accounting for exploitation properties of products. Comp. Meth. in Mat. Sci., 2007, 7, 397-405.
- Madej L, Węglarczyk S, Packo M, Kuziak R, Pietrzyk M. Application of the life cycle modeling to forging of connecting parts. Proc. MS&T, Detroit, 2007, 191-200.
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Wspólpraca
- Centre for Material Forming CEMEF,
- CORUS,
- RIVA group,
- CEIT - Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa,
- Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice, Polska,
- ZOP Co. Ltd. Forging Plant (Z.O.P.), Świdnik, Polska
- Politechnika Śląska, Katowice/Gliwice, Polska
- Instytut Obróbki Plastycznej INOP, Poznań, Polska.
Dane osoby kontaktowej:
Maciej Pietrzyk, tel: +48 12 617 2921,
e-mail: Maciej.Pietrzyk@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2011-09-20

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza