• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Informatyka

Obliczenia naukowo-techniczne wysokiej wydajności

Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Banaś
Jednostka wiodąca: Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Krzysztof Banaś, dr inż. Paweł Matuszyk
doktoranci: Paweł Cybułka, Kazimierz Michalik,Przemysław Płaszewski
Cele ogólne badań:
Opracowanie algorytmów i ich implementacji na systemy równoległe dla symulacji zagadnień technicznych metodą elementów skończonych. Utworzone programy mają uwzględniać zagadnienia generacji i adaptacji siatki MES, tworzenia układów równań liniowych dla sformułowań słabych problemów początkowo-brzegowych występujących w nauce i technice, rozwiązania wielkich, rzadkich układów równań liniowych, wizualizację wyników obliczeń.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Adaptacyjna metoda elementów skończonych w wieloskalowych zagadnieniach mechaniki. (Adaptive finite element method in multiscale problems of engineering mechanics) - MNiSW - 2009-2012 (N N501 120836 )
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Opracowanie równoległej implementacji metody GMRES rozwiązywania układów równań liniowych z jedno- i wielopoziomową (wielosiatkową) poprawą uwarunkowania macierzy
2. Opracowanie implementacji równoległej nieciągłej dyskretyzacji Galerkina
3. Opracowanie algorytmów aproksymacji niestacjonarnego przepływu ciepła i zagadnienia Stokesa z automatyczną hp-adaptacją
4. Opracowanie algorytmu i implementacji równoległej dla aproksymacji nieliniowego zagadnienia Stokes'a z poprawą uwarunkowania
5. Opracowanie i implementacja techniki równoległej dynamicznej adaptacji siatki MES dla symulacji zagadnień niestacjonarnych
6. Stworzenie komponentowego modelu architektury równoległych programów MES

Najważniejsze publikacje:
- Banaś K., Michalik K., Design and development of an adaptive mesh manipulation module for detailed FEM simulation of flows, Procedia Computer Science, 2010, 1, 2037–2045.
- Macioł P., P. Płaszewski, Banaś K., 3D finite element numerical integration on GPUs, Procedia Computer Science, 2010, 1, 1087–1094.
- Madej Ł., Spytkowski P., Michalik K., Krużel F., Macioł P., Banaś K., Pietrzyk M., Study on development of an adaptive finite element – cellular automata model for austenite-ferrite phase transformation, Proc. ECCM 2010, Paris, 2010.
- Banaś K., Scalability analysis for a multigrid linear equations solver Proc. PPAM 2007 (Lecture Notes in Computer Science), Gdańsk, 2007.
- Michalik K., Krużel F., Macioł P., Banaś K., Parallel mesh management for finite element simulations of complex problems, Proc. ECCM 2010, Paris, 2010.
- Matuszyk P.J., Paszyński M.: Fully automatic 2D $hp$-adaptive Finite Element Method for Non-Stationary Heat Transfer, Proc. of IX Int. Conf. on Computational Plasticity (COMPLAS 2007) : September 5-7, E. Onate and D.R.J. Owen (Eds), pp. 931--935,2007, Barcelona, Spain.
- Matuszyk P.J., Paszyński M., Extensions of the 2D automatic $hp$-adaptive FEM for Stokes and non-stationary heat transfer problems, Proc. of 9th US National Congress on Computational Mechanics (9USNCCM): July 22-26, 2007, San Francisco, CA, USA.
- K. Banaś, ,,Agent architecture for mesh based simulation systems'' in: Computational Science -
ICCS 2006, 6th International Conference, Reading, UK, May 28-31, 2006, Proceedings, Part III,
red., V.N. Alexandrov, G.D. van Albada, P.M.A. Sloot, J.J. Dongarra, Vol. 3993, Lecture Notes in
Computer Science, s. 743-750. Springer, (2006)
- Matuszyk, P.J., Boryczko, K.: A Parallel Preconditioning for the Nonlinear Stokes Problem, Proc. Conf. PPAM 2005, Poznań, Lecture Notes in Computer Science 3911 (2006).
- K. Banaś, ,,On a modular architecture for finite element systems. I. Sequential codes",
Computing and Visualization in Science, 8, 35-47, (2005).
- K. Banaś, Zastosowanie adaptacyjnej metody elementów skończonych do obliczeń wielkiej skali,
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2004.
- K. Banaś, M.F.Wheeler: ,,Preconditioning GMRES for discontinuous Galerkin approximations",
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 11, 47-62, (2004).
- K. Banaś: ,,A model for parallel adaptive finite element software", in: Domain Decomposition
Methods in Science and Engineering, red., R. Kornhuber, R. Hoppe, J.Periaux, O. Pironneau,
O.Widlund, J. Xu, Vol. 40, Lecture Notes in Computational Science and Engineering, s. 159-166.
Springer, (2004).
- K. Banaś: ,,Parallelization of large scale adaptive finite element computations", in: Parallel
Processing and Applied Mathematics, Proceedings of Vth International Conference, PPAM
2003, Częstochowa, Poland, 2003, red., R. Wyrzykowski, J. Dongarra, M. Paprzycki,
J. Waśniewski, Vol. 3019, Lecture Notes in Computer Science, s. 431-438. Springer, (2004).
- K. Banaś: ,,A modular design for parallel adaptive finite element computational kernels", in:
Computational Science -- ICCS 2004, 4th International Conference, Kraków, Poland, June
2004, Proceedings, Part II, red., M. Bubak, G.D. van Albada, P.M.A. Sloot, J.J. Dongarra,
Vol. 3037, Lecture Notes in Computer Science, s. 155-162. Springer, (2004).


Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Krzysztof Banaś, pobanas@cyf-kr.edu.pl

data aktualizacji: 2010-08-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza