• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Fizyka

Zagadnienia fizyczne nieinwazyjnych technik w diagnostyce medycznej

Kierownik: dr hab. Marta Wasilewska - Radwańska prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Główni wykonawcy:
1) w zakresie celu A) Marta Wasilewska-Radwańska, Dr inż. Aleksandra Jung, Dr Zenon Matuszak, Dr inż. Joanna Dudała, mgr inż. Katarzyna Matusiak (doktorant);
2) w zakresie celu B) Prof. AGH Kvetoslava Burda, Mgr Magdalena Kaczmarska (doktorant);
3) w zakresie celu C) Prof. dr hab. Henryk Figiel, mgr. inż. Jerzy Haduch (doktorant)

Cele ogólne badań:
A) Diagnostyka medyczna z wykorzystaniem promieniowania jonizującego oraz terapia fotodynamiczna i pozaustrojowa terapia wątroby;
B) Poznanie mechanizmu procesu fotosyntezy na poziomie molekularnym. Poznanie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za stabilizację błon biologicznych na przykładzie erytrocytów.
C)Rozwój techniki obrazowania magnetyczno - rezonansowego.

Projekty w ramach których realizowany jest temat:
statut (A+B+C)
oraz cel B dodatkowo w ramach:
A. Krajowych
1. "Wpływ cytochromu b559 i żelaza niehemowego na transport elektronów w fotosystemie II”, grant trzyletni (2004-2007) KBN No 6P04A 04427; grant zakończony 02.11.2007. Charakter udziału - kierownik grantu;
3. "Wpływ jonów miedzi Cu2+ na transfer elektronów i energii w procesie fotosyntezy", grant promotorski, N302 2225 33,czas trwania 12 m-cy, (2007- 2008). Charakter udziału w realizacji projektu: promotor, planowany termin zakończenia grantu: październik 2008;
4. "Badanie jonów Cl- w procesie transportu energii i elektronów w obrębie fotosystemu II."Grant Promotorski Nr N301 0695 33 (2007-2008) - czas trwania: 12 m-cy. Charakter udziału w projekcie: promotor, planowany termin ukończenia projektu: październik 2008;
1. "Funkcja, mechanizm działania i biosynteza lipidowych antyutleniaczy roślinnych" – KBN N302 049 32/3853, od 05.2007 (grant 3-letni), główny wykonawca;
B. Międzynarodowych:
1. Współpraca naukowa pomiędzy Ministerstwem Nauki i Informatyzacji a Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) na lata 2006- 2007. "Molecular aspects of cytochrome b559 function in photosystem II". Charakter udziału w realizacji projektu: koordynator.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
AdA: Opracowanie dynamicznego fantomu serca w oparciu o przygotowany wcześniej model matematyczny.
AdB: Pokazanie, że cytochrom b559 reguluje wiązanie plastochinonu w miejscu QB na stronie akceptorowej fotosystemu II. Badania prowadzono na dzikim typie tytoniu i mutancie z punktową mutacją cytochromu b559 z punktowa mutacja, stosując szybką polarografię i fluorymetrię o podwójnej modulacji
AdC: Wykazanie zalet obrazowania w niskich polach magnetycznych
Patenty, know how, wdrożenia:
zgłoszono wniosek patentowy na opracowany dynamiczny fantom serca
Najważniejsze publikacje:
. U. Jelen and M. Alber, „A finite size pencil beam algorithm for IMRT dose optimization: density corrections”, Physics in Medicine and Biology 52 (2007) 617-633
2. M. Sikora, O. Dohm and M. Alber, „A virtual photon source model of an Elekta linear accelerator with integrated mini MLC for Monte Carlo based IMRT dose calculation”, Physics in Medicine and Biology 52 (2007) 4449-4463
Recenzowane wydawnictwa zbiorowe
1. Zadora M., Jung A. „System do wspomagania oceny wydajności pozaustrojowej terapii wątroby”, Materiały konferencyjne XV Krajowej Konferencji Naukowej „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, 2007, 327
2. M. Wasilewska-Radwańska, A. Stępień and K. Natkaniec, „Patient and Staff Dose Optimistion in Nuclear Medicine Diagnosis Method” Proc. First Central & Eastern European Workshop on Quality Control, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology and Nuclear Medicine, Budapest, Hungary, April 25-28, 2007
3. M. Wasilewska-Radwańska, E. Araszkiewicz, A. Płoszaj and A. Cepiga, „Evaluation of Quality Assurance for X-Ray Mammography Equipment in Some Medical Departments of Małopolska District in Poland” First Central & Eastern European Workshop on Quality Control, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology and Nuclear Medicine, Budapest, Hungary, April 25-28, 2007
4. Matuszak Z., Pieczora K., Sanok Z. „Niektóre aspekty wyrafinownaych i trudnych oraz prostych ćwiczeń laboratoryjnych w dydaktyce na specjalności fizyka medyczna kierunku fizyka techniczna WFiIS AGH”, Materiały XV Konferencja Nauczanie Fizyki w Uczelniach Technicznych, Kraków, 2-4 lipca 2007, , ISBN 978-83-91064-9-4, 239-244
5. J. Dudała, K. Matusiak, Z. Stęgowski, A. Stępień, „Parametryzacja i klasyfikacja obrazów perfuzji mięśnia sercowego otrzymywanych techniką SPECT”, Mmateriały konferencyjne XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Wrocław, 12-15 wrzesień 2007
6. K.Matusiak, M. Wasilewska-Radwańska and A. Stepień, „Dynamic Heart Phantom for the Quality Control of SPECT Equipment” EFOMP Congress – Pisa 2007, First European Conference on Medical Physics, Pisa, Italy, 20-22 September 2007 (Book of Abstracts)
7. K. Matusiak, M. Wasilewska-Radwańska, A. Stepień, J. Pawlus, D. Kruk and O. Kraft, “Thyroid 131I Uptake Measurement Using Scintillation Probe and Planar Gamma Camera”, EFOMP Congress – Pisa 2007, First European Conference on Medical Physics, Pisa, Italy, 20-22 September 2007 (Book of Abstracts)
8. K. Kisielewicz, A.Truszkiewicz, S. Wach, K. Matusiak, M. Wasilewska-Radwańska, M. Budzanowski and M. Waligórski, „Measurements of Dose Area Product Vs. Kerma in a Water Phantom”, EFOMP Congress – Pisa 2007, First European Conference on Medical Physics, Pisa, Italy, 20-22 September 2007 (Book of Abstracts)

AdB: Lista filadelfijska
K.Burda (2007) Dynamics of electron transfer in photosystem II. Cell Biochem. Biophys. 47 (2), 271-284;
Recenzowane wydawnictwa zbiorowe
1. K Burda, M.A.Schöttler, A.Orzechowska, J.Kruk, K. Strzałka and R.Bock (2008)
Regulatory function of cytochrome b559 in photosystem II. Photosynthesis. Energy from the Sun (eds. J. F. Allen, E. Gantt, J.H. Golbeck and B. Osmond), Sec5,Chapter 4, 567-571
2.A.Orzechowska, R.Bock, M. de Odrowąż Piramowicz, K.Strzałka and K.Burda (2007) Cu2+ binding sites in PSII. Photosynthesis. Energy from the Sun (eds. J. F. Allen, E. Gantt, J.H. Golbeck and B. Osmond), Sec 5, Chapter 25, 661-664
3.M. de Odrowąż Piramowicz, R.Bock, A.Orzechowska, K.Strzałka and K.Burda (2007) Binding sites of cadmium ions within Photosystem II. Photosynthesis. Energy from the Sun (eds. J. F. Allen, E. Gantt, J.H. Golbeck and B. Osmond), Sec 3, Chapter 18, 305-308
Raporty konferencyjne:
1. M. de Odrowąż Piramowicz, R.Bock, A.Orzechowska, K.Strzałka and K.Burda (2007) Heavy metals action on photosystem II., International Satellite Meeting on “Solar Energy and Artificial Photosynthesis” the Royal Society, London (England) 17th-19th July 2007
2. K. Burda, M.A.Schöttler, A.Orzechowska, J.Kruk, K. Strzałka and R.Bock (2007) Regulatory function of cytochrome b559 in photosystem II. International Satellite Meeting on “Solar Energy and Artificial Photosynthesis” the Royal Society, London (England) 17th-19th July 2007
3. K Burda, M.A.Schöttler, A.Orzechowska, J.Kruk, K. Strzałka and R.Bock (2007) Regulatory function of cytochrome b559 in photosystem II. The 14th International Congress of Photosynthesis, Glasgow, 20-25 July, Scotland, PS5 58
4. A.Orzechowska, R.Bock, M. de Odrowąż Piramowicz, K.Strzałka and K.Burda (2007) Cu2+ binding sites in PSII. The 14th International Congress of Photosynthesis, Glasgow, 20-25 July, Scotland, PS5 56
5. M. de Odrowąż Piramowicz, R.Bock, A.Orzechowska, K.Strzałka and K.Burda (2007) Binding sites of cadmium ions within Photosystem II. The 14th International Congress of Photosynthesis, Glasgow, 20-25 July, Scotland, PS5 57
6. K. Burda: Mössbauer Spectroscopy in studies of Photosynthesis”, International Conference “ICAME 2007“, 19-24 Of October, Indian Institute of Technology, Kanpur, Indie
7. K.Dziedzic-Kocurek, J.Stanek, K.Burda, Dynamics of Iron in Fe-porphyrin Aggregates Studied by X-ray Absorption and Mössbauer Spectroscopy. International Conference “ICAME 2007“, 19-24 Of October, Indian Institute of Technology, Kanpur, Indie


Dodatkowe informacje:
AdA: współpraca z 5-tym Wojskowym szpitalem Klinicznym z Polikliniką w Krakowie, Wojewódzką Stacją sanitarno-Epidemiologiczną, Katedrą Patofizjologii CM UJ, Uniwersytet Medyczny w Grazu (Austria);
AdB: Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytut Fizyki UJ, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
AdC: współpraca z firmą MRI-TECH oraz Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Ada: radwanska@novell.ftj.agh.edu.pl, tel. 012 617 3002
AdB: burda@novell.ftj.agh.edu.pl, tel. 012 617 2991
AdC: figiel@agh.edu.pl, tel. 012 617 2193


data aktualizacji: 2008-05-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza