• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Informatyka

Nowe metody obliczeniowe i narzędzia numeryczne do rozwiązywania zadań w inżynierii materiałowej

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Milenin
Jednostka wiodąca: Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania,
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
mgr. inż. P. Kustra, mgr. inż. T. Rec, prof. A. Milenin
Cele ogólne badań:
- Opracowanie oprogramowania do wspomagania projektowania technologii przeróbki plastycznej
- Opracowanie oprogramowania do interpretacji testów mechanicznych nowych materiałów
- Rozwój metod numerycznych, stosowanych w mechanice ośrodków ciągłych
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
- Simulation of multipass section rolling process of wires from steel 11SMnPb30, ITA Ltd, Ostrava, Czech Republik, Umowa AGH nr. 82/13.13.110.775/2007
- Determination of austenizing diagrams of steel LH800 Leibniz Universitat Hannover, Germany, AGH nr. 82/13.13.110.829/2007
- Opracowanie w oparciu o MES modelu matematycznego odkształcenia pojedynczego ziarna perlitu w procesie ciągnienia drutów (koordynator Politechnika Częstochowska)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- Model i optymalna technologia procesu ciągnienia drutów ze stopów magnezu o podwyższonej biozgodności do wykorzystywania w chirurgii. Jest to technologia ciągnienia zimnego wsadu w ciągadłach podgrzewanych do temperatury 300-400°C, pozwalająca odkształcać stop o niskiej plastyczności w temperaturze pokojowej i dużej tendencji do utlenienia powierzchni przy temperaturach podwyższonych..
Model matematyczny i program MES dla odkształcenia w maszynie COS wlewka w stanie pół ciekłym. Program umożliwia prognozowanie rozkładu pierwiastków, zmiany kształtu wlewka oraz wpływu odkształcenia wlewka na sumaryczny stan naprężeń i odkształceń jest niezbędne podczas opracowania parametrów procesu Soft Reduction..
Najważniejsze publikacje:
1. A. Milenin, Z. Muskalski, P. Kustra, The multi-scale FEM simulation of wire fracture during drawing of perlitic steel, Materials Science Forum, 575-578 (2008) 1433-1438
2. A. Milenin, Z. Muskalski, S. Wiewiórowska, P. Kustra, The multi-scale FEM simulation of the drawing processes of high carbon steel, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 23 (2007) 71–74.
3. F.-W. Bach, A. Milenin, R. Kucharski, D. Borman, P. Kustra, Modelowanie za pomocą MES procesu ciągnienia drutów ze stopu magnezu wykorzystywanych w chirurgii, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 74, (2007), 8-11.
4. A. Milenin, Z. Muskalski, S. Wiewiórowska, Modelowanie za pomocą MES rozwoju mikrostruktury w procesie ciągnienia drutów ze stali perlitycznej, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 74, (2007), 70-75.
5. S. Mroz, A. Milenin, Numerical modelling of the metal flow and stock bending during the rolling of unequal angle bar, J. Mat. Proc. Techn., 177, (2006), 561-565.
6. Milenin A.A., Svyetlichnyy D.S., Kwapisz M. A study of changes of microstructure and mechanical properties during the accumulative roll-bonding process of aluminium, Proc. 9th ESAFORM Conf., Glasgow, 2006, 539-542
7. A. Milenin, Program komputerowy Drawing2d – narzędzie do analizy procesów technologicznych ciągnienia wielostopniowego, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 72, 2005, 100-104.
8. A. Milenin, T. Rec, Model matematyczny odkształcenia w maszynie COS wlewka w stanie półciekłym, Mat. 15. Konf. KomPlasTech, ed. F. Grosman, M. Hyrcza-Michalska, Korbielów, 2008, 55–64.
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Współpraca:
ITA Ltd, Ostrava, Czech Republik
Leibniz Universitat Hannover, Germany
Politechnika Częstochowska, Poland
National Metallurgical Academy of Ukraine, Dniepropetrovsk, Ukraine
Dane osoby kontaktowej:
Mgr. inż. P. Kustra, 012 617 38-66, pkustra@metal.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza