• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Metalurgia

Badania parametrów technologicznych procesów gięcia i roztłaczania elementów rurowych dla przemysłu samochodowego

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Jan KAZANECKI
Jednostka wiodąca: Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Jan KAZANECKI, AGH Kraków
Dr inż. Rafał STADNIK, Delphi, Kraków
Cele ogólne badań:
o Określenie parametrów technologicznych (czynniki geometryczne narzędzi: promień zginania, średnica i grubość ścianki rury, oraz czynniki technologiczne: ciśnienie wewnętrzne cieczy oraz przemieszczenie osiowe stempli) wpływających na zginalność rur podczas procesu gięcia elementów z odgałęzieniem kątowym,
o Zastosowanie pakietu programów komputerowych wspomagania technologii procesu gięcia i roztłaczania wybranych elementów rurowych
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
o Badania parametrów technologicznych procesu gięcia i roztłaczania elementów dla przemysłu samochodowego. AGH Kraków, 2005/8, DS – umowa AGH nr 11.11.110.644,
o Proces kształtowania elementów rurowych ciśnieniem cieczy. AGH Kraków, 2007/8, praca nauk.-bad. AGH nr 18.18.110.748, wyk. w ramach projektu naukowego, promotorskiego MNiSzW nr N508 071 31/3716
Najważniejsze uzyskane wyniki:
o Pakiet programu bazującego na metodzie elementów skończonych ABAQUS/CAE pozwolił na symulację numeryczną MES-3D analizowanej technologii odkształcania,
o Wykonane symulacje pozwoliły na zaprojektowanie narzędzi roboczych i ich nastaw,
o W ramach badań doświadczalnych na rurach wyznaczono własności mechaniczne (granice plastyczności i wytrzymałość), anizotropię płaską i normalną oraz odkształcenia graniczne materiałów ze stali w gatunkach: S235JR i X2CrTi12.
Patenty, know how, wdrożenia:
Brak
Najważniejsze publikacje:
1. Stadnik R., Kazanecki J.: Kształtowanie hydromechaniczne elementów rurowych (Tube Hydroforming). Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 72 (2005) 7/8, 394401
2. Stadnik R., Kazanecki J., Kajtoch J.: Rozpęczanie hydromechaniczne elementów rurowych z etapem gięcia wstępnego (Tubular parts hydroforming with pre-bending). Mat. III Konf. Nauk. „Walcownictwo’2005”: Procesy-Narzędzia-Materiały”, Ustronie Śląskie, 19-21.10.2005, s. 205  212
3. Stadnik R., Kazanecki J.: Rozpęczanie hydromechaniczne trójnika z odgałęzieniem kątowym (Hydroforming of a Y-shape branch). Mat. XIII Konf. Nauk. „Informatyka w Technologii Materiałów „KomPlastTech’2006”, Szczawnica, 15-18.01.2006, s. 327  334
4. Stadnik R., Kazanecki J., Szymański J.: Parameters of the Bellows Forming Process (Parametry procesu rozpęczania rury falowanej). Przegląd Mechaniczny, 66 (2007) 7-8, 33¸36
5. Stadnik R., Kazanecki J.: Hydroforming of a Y-Shape Branch (Proces rozpęczania hydromechanicznego trójnika z odgałęzieniem kątowym). Szkoła Inżynierii Materiałowej. Kraków – Krynica, 25-28.IX.2007, 230 – 236
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Jan KAZANECKI
Tel. (012) 617-25-75, e-mail: jkazan@uci.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-15

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza