• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Metalurgia

Technologia dwuetapowego walcowania pierścieni łożyskowych w walcarkach skośnych

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Jan KAZANECKI
Jednostka wiodąca: Katedra Plastycznej Przeróbki Metali we współpracy z Katedrą Informatyki Stosowanej i Modelowania
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Jan KAZANECKI, AGH Kraków
Prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER, Politechnika Lubelska
Dr hab. inż. Kurt WIENCEK, prof. AGH, AGH Kraków
Cele ogólne badań:
- Zastosowanie pakietu programów komputerowych wspomagania technologii procesu dziurowania półwyrobów pełnych w dwuwalcowej walcarce skośnej,
- Zastosowanie pakietu programów komputerowych wspomagania technologii procesu kształtowania pierścieni łożyskowych w trójwalcowej walcarce skośnej,
- Wykonanie badań doświadczalnych w warunkach laboratoryjnych w zakresie technologii dziurowania półwyrobów pełnych i kształtowania na gotowo pierścieni łożyskowych,
- Opracowanie modelu materiałowego stali 100Cr6,
- Opracowanie technologii obróbki cieplno-plastycznej bezpośrednio z temperatury końca walcowania
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
- Modelowanie procesu dziurowania i walcowania w walcarkach skośnych pierścieni na łożyska toczne. AGH Kraków, 2005/8, praca nauk.-bad. AGH nr 18.25.110.692, wyk. w ramach projektu naukowego, własnego MNiSzW nr 3 T08B 039 29
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- Pakiety MSC.SuperForm 2005 (dziurowanie w 2-walc. walcarce) i DEFORM-3D v.6.0 (kształtowanie w 3-walc. walcarce) pozwoliły na symulację numeryczną MES-3D analizowanych technologii, umożliwiając uzyskanie pól temperatury, rozkładu naprężeń i odkształceń, intensywności i prędkości odkształcenia w kolejnych fazach realizacji procesów walcowania skośnego,
- Wykonane symulacje umożliwiły zaprojektowanie narzędzi roboczych i ich nastaw,
- Wykonane badania doświadczalne umożliwiły weryfikację doświadczalną uzyskanych wyników obliczeń numerycznych,
- W wyniku realizacji tej pracy opracowano technologię produkcji pierścieni łożyskowych, co umożliwia ich produkcję w warunkach przemysłowych,
- W ramach pracy podano również warunki do wykonania obróbki cieplno-plastycznej znacznie obniżającej koszty produkcji.
Najważniejsze publikacje:
Najważniejsze publikacje:
1. Pater Z., Kazanecki J.: Thermo-mechanical Analysis of Piercing Plug Loads in the Skew Rolling Process of Thick-walled Tube Shell. Metallurgy and Foundry Engineering, 32 (2006) 1, 31¸40.
2. Pater Z., Kazanecki J., Bartnicki J.: 3D Thermo-mechanical Simulation of the Tube Forming Process in Diescher’s Mill. Journal of Materials Processing Technology, 177 (2006) 167¸170
3. Pater Z., Kazanecki J.: Analiza termomechaniczna procesu walcowania pierścieni w trójwalcowej walcarce skośnej. Rudy i Metale Nieżelazne, 52 (2007) 11, 861¸866
4. Kazanecki J. i in.: Badania doświadczalne procesu dziurowania półwyrobów ze stali 100Cr6. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 74 (2007) 11, 576¸581
5. Skowronek T. i in.: Badania metalograficzne półwyrobów ze stali 100Cr6. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 74 (2007) 12, 668¸674

Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Jan KAZANECKI
Tel. (012) 617-25-75,
e-mail: jkazan@uci.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-15

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza