• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Kierunek badawczy: Metalurgia

Tematy:

1 Technologia dwuetapowego walcowania pierścieni łożyskowych w walcarkach skośnych
2 Kontrola stężeń składników w produkcji stali mikrostopowej.
3 ANALIZA KALIBROWANIA WALCÓW ORAZ STOSOWANEGO OSPRZĘTU WALCOWNICZEGO
4 Badania cieplne użebrowanych konwekcyjnych wymienników ciepła
5 Badania parametrów technologicznych procesów gięcia i roztłaczania elementów rurowych dla przemysłu samochodowego
6 Badania specyficznych własności fizykochemicznych wyrobów na bazie węgla i grafitu w wysokich temperaturach
7 Badanie i rozwój procesów walcowania wyrobów płaskich i długich
8 Charakterystyka przemian związków tytanu w warunkach termodynamicznych przestrzeni roboczej wielkiego pieca
9 Ekstrakcja metali nieżelaznych z metalonośnych materiałów odpadowych. Teoria i technologia
10 Identyfikacja strumieni gazowych w wielkim piecu z uwzględnieniem wdmuchiwania paliw zastepczych
11 Informatyczne systemy wspomagania technologii procesu wielkopiecowego
12 Kinetyka redukcji kompleksów w roztworach wodnych
13 Koszt termo-ekologiczny jako kryterium oceny termodynamicznej procesów otrzymywania aluminium, cynku i ołowiu
14 Minimalizacja zużycia paliwa w wielkim piecu poprzez sterowanie ilością dodatków do dmuchu oraz jego parametrami.
15 Nowe rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne kształtowania wyrobów w procesach wyciskania
16 Odkształcalność i plastyczność w procesach ciągnienia
17 Określenie własności termodynamicznych równowagi faz w układach wieloskładnikowych
18 Opracowanie reguł efektywnego wykorzystania Large Eddy Simulation (Symulacji metodą wielkich wirów) w wybranych typach przepływów turbulentnych
19 Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji żelazomolibdenu
20 Przetwórstwo metali nieżelaznych. Teoria i technologia.
21 Technologie wytwarzania wyrobów dla przemysłu kablowego i elektroenergetyki(linie napowietrzne, trakcja kolejowa).
22 Wyznaczanie i minimalizacja źródeł entropii w procesach metalurgicznych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza