• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Kierunek badawczy: Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Tematy:

1 Modelowanie spawania i cięcia laserowego
2 Analiityczna i eksperymentalna analiza stanu naprężenia i odkształcenia.
3 Analiza procesów zachodzących podczas wytwarzania kryształów metodą Czochralskiego
4 Badania ewolucji substruktury i tekstury metali mono i polikrystalicznych przy zmianie temperatury i stanu obciążenia
5 Badania nanowarstw stosowanych w materiałach o podwyższonej biozgodności
6 Badania otrzymywania materiałów warstwowych z proszków metali w procesach przeróbki plastycznej
7 Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń.
8 Cieplno-plastyczna przeróbka stopów z grupy FeAl
9 Dyfrakcyjne metody rentgenowskie i ich zastosowanie do charakteryzowania materiałów
10 Inżynieria Powierzchni - modelowanie, wytwarzanie oraz analiza struktury i wybranych własności warstw wierzchnich i powłok
11 Kryteria oceny wytrzymałościowej wirników wentylatorów głównego przewietrzania kopalni.
12 Kształtowanie struktury i własności nowoczesnych materiałów
13 Metody stereologiczne i statystyczne w inżynierii materiałowej
14 Modelowanie wieloskalowe
15 ODKSZTAŁCANIE I WŁASNOŚCI – WYBRANE ZAGADNIENIA DLA STALI MIKROSTOPOWYCH
16 Opracowanie kryteriów projektowania kół pędnych urządzeń wyciągowych.
17 Opracowanie parametrów wytwarzania w procesach kucia matrycowego lekkich materiałów gradientowych z proszku aluminium i jego stopu oraz własności
18 Opracowanie przyjaznych dla środowiska materiałów dla przemysłu odlewniczego
19 Opracowanie technologii ciągłego wytwarzania materiałów proszkowych
20 Opracowanie technologii formowania w procesach przeróbki plastycznej wyrobów z proszku stopów aluminium oraz kompozytów na ich osnowie umocnionych cząstkami ceramicznymi.
21 Opracowanie wytycznych do przemysłowej technologii zagospodarowania zużli stalowniczych poprzez odzysk
22 Opracowanie wytycznych w przemysłowej technologii zagospodarowania żużli stalowniczych poprzez odzysk.
23 Procesy azotowania plazmowego spieków z proszków stopowych modyfikowanych borem
24 Przemiany fazowe i strukturalne w materiałach konstrukcyjnych i specjalnych
25 Regeneracja trwale odkształconych elementów nośnych suwnic skrzynkowych
26 Sposób stopowania stali, staliw i żeliw molibdenem wprowadzonych do procesu w postaci trójtlenku molibdenu
27 Stopy miedzi i aluminium utwardzane wydzieleniowo o wysokiej wytrzymałości
28 Symulacja i optymalizacja procesów przetwórstwa materiałów
29 Transformacje odkształceniowe w materiałach metalicznych
30 Wpływ procesów wytwarzania na mikrostrukturę i własności materiałów
31 Wpływ składu chemicznego na strukturę i własności stopów na osnowie żelaza
32 Wpływ sprężania technologicznego na stateczność stalowych dźwigarów blachownicowych.
33 Wykorzystanie analitycznej transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniach mikro- i nanostruktury materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych
34 Wyznaczanie rzeczywistych współczynników bezpieczeństwa dla dźwigarów i prowadników szybowych z wykorzystaniem
35 Zaawansowane materiały wytwarzane techniką metalurgii proszków
36 ZASTOSOWANIE OBRÓBKI CIEPLNO-PLASTYCZNEJ DLA SILNEGO ROZDROBNIENIA MIKROSTRUKTURY STALI NISKOWĘGLOWYCH I MIKROSTOPOWYCH

Tematy zakończone:

1 Biomateriały dla inżynierii tkankowej
2 Elektrochemiczne czujniki gazów
3 Formowanie ceramiki metodą odlewania żelowego „gelcasting”
4 Fotorozkład zanieczyszczeń w wodzie
5 Kompozyty węglowe dla techniki i medycyny
6 Krzemianowe i krzemianowo-fosforanowe powłoki i cienkie filmy na różnych podłożach
7 Materiały funkcjonalne do konstrukcji ogniw, układów pomiarowych i zastosowań proekologicznych
8 Materiały i technologie dla rozwoju technologii wodorowej
9 Modelowanie stanu naprężeń cieplnych w materiałach ceramicznych
10 Modyfikowanie mikrostruktury i tekstury autoklawizowanych materiałów budowlanych domieszkami mineralnymi wykazującymi właściwości pucolanowe
11 Opracowanie implantów z polimerów resorbowalnych i ich kompozytów
12 Opracowanie nowych technologii otrzymywania materiałów szklistych, charakterystyka otrzymanych materiałów oraz badania ich właściwości fizykochemicznych
13 Opracowanie podstaw technologii wytwarzania nawozów szklistych dla zastosowań rolnicznych (proekologicznych)
14 Pomiary kinetyki spiekania
15 Projektowanie i wytwarzanie materiałów i powłok funkcjonalnych, Badania degradacji materiałów w środowiskach symulujących rzeczywiste warunki pracy
16 Spiekane kompozyty ceramiczne o podwyższonej niezawodności i odporności na ścieranie
17 Synteza i badania strukturalne krzemianów i siloksanów
18 Synteza scawtytu i jej wykorzystanie w technologii wyrobów wapienno-piaskowych
19 Wpływ form komponentu siarczanowo-wapniowego na tworzenie się ekspansywnego ettringitu w procesie hydratacji cementu glinowego.

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza