• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Kierunek badawczy: Informatyka

Tematy:

1 Eksperyment ATLAS przy akceleratorze LHC w CERN
2 Etyczno-społeczny model bezpieczeństwa
3 Hybrydowe, analityczno-numeryczne modelowanie oparte o MES
4 Inżynieria wiedzy i inżynieria oprogramowania
5 Inżynieria wiedzy: Budowa baz wiedzy implementowanych w systemach diagnostycznych i ekspertowych dla przemyslu metalowego.
6 Komputerowe systemy wspomagania procesów przemysłowych i ekonomicznych.
7 Metody sztucznej inteligencji i podejścia agentowego w systemach informacyjno-decyzyjnych
8 Nowe metody obliczeniowe i narzędzia numeryczne do rozwiązywania zadań w inżynierii materiałowej
9 Obliczenia naukowo-techniczne wysokiej wydajności
10 Opracowanie i weryfikacja komputerowych metod badań modelowych charakterystyk błędów i wrażliwości systemów pomiarowych oraz ich elementów.
11 Optymalizacja wydajności dostępu do zasobów storage’owych dystrybuowanych w sieci SAN
12 Organizacja przetwarzania informacji w autonomicznych systemach rozproszonych zorientowanych na usługi
13 Rozwój metod analizy i wspomagania decyzji
14 Rozwój metod przetwarzania rozproszonego i wizualizacji naukowej dla potrzeb obliczeń dużej skali.
15 Sprzętowa akceleracja obliczeń wielkiej skali w układach rekonfigurowalnych.
16 Tytuł tematu badawczego: Sztuczna inteligencja w rozpoznawaniu obrazów i algorytmach robotów autonomicznych
17 Zaawansowane metody analizy, rozpoznawania i rozumienia sygnałów biomedycznych dla potrzeb Społeczeństwa Informacyjnego w kontekście rozwoju telemedycyny

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza