Samodzielna Sekcja Oprogramowania Systemowego

 • Inicjuje i koordynuje zakupy oprogramowania dla pracowników i studentów naszej Uczelni przeznaczonego do wspomagania badań naukowych oraz dla potrzeb dydaktyki – zarówno do prowadzenia zajęć, jak i do pracy indywidualnej studentów
 • Zajmuje się redystrybucją tych licencji i oprogramowania dla innych jednostek,
 • Udziela pomocy przy instalacji oprogramowania
 • Organizuje szkolenia w zakresie zakupionego oprogramowania,
 • Współpracuje przy przeprowadzaniu przetargów na oprogramowanie,
 • Współpracuje przy organizacji Technicznego Uniwersytetu Otwartego,
 • Współpracuje przy SkOs – Składzie Osobowym AGH,
 • Administruje laboratoriami UCI
 • Moderuje tablicę ogłoszeniową AGH
 • Administruje pracownią tyfloinformatyki w szczególności:
  • Przygotowywuje materiały dydaktyczne dla studentów niewidomych i niedowidzących
  • Udziela pomocy w archiwizacji materiałów audio rejestrowanych przez i dla w/w osób
  • Prowadzi szkolenia w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania