Dział Komputeryzacji Zarządzania Uczelnią

Dział Komputeryzacji Zarządzania Uczelnią administruje zasobami sprzętowymi,sieciowymi i oprogramowaniem centralnych systemów informatycznych:

  • wspomagającego obsługę procesu dydaktycznego (Uczelnia.XP).
  • wspomagającego zarządzanie Uczelnią (ASIMS+) – we współpracy z Kwesturą

Dział dysponuje nowoczesną serwerownią, w której zlokalizowano 3 klastry niezawodnościowe dla systemów centralnych oraz szereg serwerów dla systemów informacyjnych, usług terminalowych i serwisów WWW. Koncepcje wszystkich rozwiązań opracowali i wdrożyli pracownicy działu.

W tym dziale powstały i są rozwijane systemy informacyjne:

  • skład osobowy AGH (SKOS),
  • bibliografia publikacji pracowników Uczelni (BPP AGH)
  • baza dokumentów wewnętrznych (Dokument AGH)
  • usługa katalogowa LDAP.

W ramach działu pracuje zespół utrzymujący system obsługi dydaktyki i świadczący usługi wsparcia dla jego użytkowników ze wszystkich wydziałów.

Zespół programistów DKZU pracuje nad wdrożeniem systemu zarządzania treścią (CMS) dla serwisów WWW Uczelni.