Dział Eksploatacji Komputerów

Pracownie komputerowe Uczelnianego Centrum Informatyki dostępne są dla studentów i pracowników wszystkich wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej.

Dostępne konta w UCI:

 • student, galaxy: konto pocztowe z domeną AGH – poza dostępem do poczty umożliwia również korzystanie:
  • z darmowego oprogramowania Microsoftu (MSDNAA),
  • szybkiego WIFI na terenie AGH,
  • sieci bezprzewodowych na terenie innych Uczelni uczestniczących w programie EDUROAM,
  • SPSS, STATISTIKI i innych programów.
 • mops, hey – służą do pracy w laboratoriach na IV i V p.

W celu założenia konta pocztowego należy zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie poczta elektroniczna. Zakładanie i przedłużanie ważności kont oraz zmiana haseł odbywają się:

w paw. C1 pok. 505 (Vp.)
w godz. 8:00 – 18:00
od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy laboratoriów

 • 8:00 – 20:00 laboratoria na Vp.
 • 8:00 – 18:00 laboratoria na IVp.

Na korytarzu V p. są do dyspozycji biurka i krzesła oraz gniazdka zasilające przeznaczone do pracy na własnych laptopach.

Wynajem pracowni (p. 416, tel. 28–61)

 • na zajęcia grupowe – dla wszystkich Wydziałów
 • na egzaminy w czasie sesji
 • na kursy.

Zespół operatorów zajmuje się organizacją pracy na salach komputerowych oraz dozorem nad prowadzonymi tam zajęciami studenckimi.

W pok. 505 zakłada się (codziennie w godz. 8.00 - 18.00) konta na serwerach pracowniczych i studenckich w UCI. Tutaj również można zmienić zapomniane hasło dostępu do konta. Rezerwacje sal komputerowych na zajęcia studiów stacjonarnych przyjmowane są natomiast w pokoju 416.