Praca w UCI

Uczelniane Centrum Informatyki AGH poszukuje kandydata na stanowisko:

pracownik inżynieryjno-techniczny (referent techniczny)

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne),
 2. znajomość systemów relacyjnych baz danych Oracle na poziomie analizy struktur i relacji,
 3. biegła znajomość strukturalnego języka zapytań SQL,
 4. doświadczenie (min. 1 rok) we wdrażaniu lub eksploatacji bazodanowych systemów informatycznych,
 5. umiejętność wystąpień publicznych, tworzenia prezentacji i prowadzenia szkoleń,
 6. dobra znajomość języka angielskiego, z uwzględnieniem pojęć technicznych (informatycznych),
 7. rozwaga i odpowiedzialność w działaniu, wysoka kultura w kontaktach interpersonalnych, dyspozycyjność,
 8. gotowość podjęcia szkoleń związanych z wykonywaną pracą,
 9. pełne zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 10. umiejętność pracy pod presją czasu,
 11. umiejętność pracy w zespole,
 12. samodzielność, umiejętność samodzielnej organizacji i planowania pracy własnej, 
 13. umiejętność szybkiego uczenia się, 
 14. dokładność, systematyczność, sumienność. 

Dodatkowymi atutami będą:

 1. znajomość zasad funkcjonowania i procesu dydaktycznego w uczelni wyższej,
 2. umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej.

Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Proponowany termin zatrudnienia od 15.03.2018 roku.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty (kserokopie) potwierdzające wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)."

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) kandydatami.

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Dokumenty należy składać mailowo na adres sekretariat-uci@agh.edu.pl lub w Sekretariacie Uczelnianego Centrum Informatyki AGH, paw. C-l, IV piętro, pok. nr 401 w terminie do 15.02.2018 roku.