Personel UCI AGH

Dyrekcja

Sekcja Administracyjna

Samodzielna Sekcja Uczelnianej Sieci Komputerowej

Samodzielna Sekcja Oprogramowania Systemowego

Samodzielna Sekcja Obsługi Technicznej

To są ludzie, którzy utrzymują UCI w ruchu - naprawiają większość uszkodzeń, nawet bardzo egzotycznego sprzętu komputerowego. Mają spore doświadczenie w różnych dziwnych sytuacjach - nie leży to co prawda w zakresie ich obowiązków, ale być może pomogą Ci, gdy będziesz miał problemy np. z instalacją karty sieciowej.

Dział Eksploatacji Komputerów

Zespół operatorów zajmuje się organizacją pracy na salach komputerowych oraz dozorem nad prowadzonymi tam zajęciami studenckimi.

W pok. 505 zakłada się (codziennie w godz. 8.00 - 18.00) konta na serwerach pracowniczych i studenckich w UCI. Tutaj również można zmienić zapomniane hasło dostępu do konta. Rezerwacje sal komputerowych na zajęcia studiów stacjonarnych przyjmowane są natomiast w pokoju 416.

Dział Komputeryzacji Zarządzania Uczelnią