• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium elektroniczne


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek
D10
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 52
Kierunki studiów:
Fizyka Techniczna, rok studiów II, III, V (specjalizacja: Fizyka Jądrowa), Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Medyczna, rok studiów II, IV, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Informatyka Stosowana, rok studiów II, III, V, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Dodatkowe informacje:
W laboratorium prowadzone są ćwiczenia laboratoryjne do przedmiotów:
Elektronika I - dla wszystkich kierunków studiów na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej,
Elektronika II - dla wszystkich kierunków studiów na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej,
Elektronika jądrowa - dla kierunku: Fizyka Techniczna, specjalizacja: Fizyka Jądrowa,
Techniki Mikroprocesorowe - dla kierunku: Informatyka Stosowana,
Elektroniczna aparatura dozymetryczna - dla kierunku: Fizyka Medyczna, specjalizacja: Dozymetria i Elektronika w Medycynie.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Piotr Wiącek
Tel. 012 617 2993
Email: wiacek@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza