• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium współczesnych technik eksperymentalnych w fizyce

Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Zespół obsługi dydaktyki
D10
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 40
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 16
Kierunki studiów:
Fizyka Techniczna , Fizyka Medyczna i Dozymetria Rok 3
Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej Rok 1
Dodatkowe informacje:
Uwagi do liczby stanowisk:
W jednym terminie ze względu na przepisy BHP można uruchomić tylko 6 stanowisk ćwiczeniowych z 12.

Uwagi do średniego godzinowego obciążenia:
Semestr zimowy : WF iIS 16,
Semestr letni : MSIB 4

Uwagi do liczby studentów:
Średnia liczba studentów jest podana dla kierunku Fizyka Techniczna WFi IS Fizyka – dane z lat ubiegłych.
MSIB – zajęcia tylko z dwóch technik dla b. dobrych studentów na wybranych trzech grupach laboratoryjnych.Osoba kontaktowa:
Dr Zofia Sanok , tel 012 617 3008 sanok@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza