• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia adsorpcyjna nr 1

Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 3
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 2
Działalność dydaktyczna i naukowa:
W laboratorium realizowane są praktyki dyplomowe studentów oraz prowadzone badania przez dyplomantów i doktorantów. Kierunek: technologia chemiczna, III i V rok studiów jednolitych, III rok studiów I-go stopnia (inżynierskie) i II rok studiów II-go stopnia (magisterskie) na WEiP AGH.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pracownia dysponuje oryginalną aparaturą do pomiarów izoterm sorpcji/desorpcji gazów w szerokim zakresie ciśnień i temperatur metodą objętościową i wagową, posiada precyzyjne wagi sorpcyjne do wyznaczania izoterm adsorpcji gazów i par.
Laboratorium dysponuje również stanowiskiem zmodyfikowanych mikrobiuretek cieczowych do pomiarów izoterm sorpcji/desorpcji par cieczy. Prowadzone są również badania regeneracji materiałów przy użyciu reaktora mikrofalowego.
Oferta usługowa:
Istnieje możliwość wykonania pomiarów oraz podjęcie szerszej współpracy w tematyce badań sorpcyjnych na ciałach stałych w zakresie podwyższonych ciśnień.
Osoba kontaktowa:
Mgr inż. Paweł Baran/
Tel: (012) 617 21 16
E-mail: baranp@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza