• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia elektrochemii i fotoelektrochemii ciała stałego


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Chemii Nieorganicznej
A-0
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 0
Średnia liczba studentów/rok: 0
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 0
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Prowadzenie zajęc dydaktycznych z przedmiotów:
1) „Materiały dla elektroniki”, rok studiów: V, studenci WIMiC, grupy 7-15 osobowe
2) „Sensory gazowe”, rok studiów: V, studenci WIMiC, grupy 7-15 osobowe
3) wykonywanie prac magisterskich w wyżej wymienionych specjalnościach
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium wielostanowiskowe, w skład którego wchodzi następująca, unikatowa aparatura:
1)Stanowisko do spektroskopii impedancyjnej, zakres częstotliwości f=10-4-106Hz, zakres impedancji do 1012Ohm, w funkcji temperatury 20-900 oC, w dowolnych, kontrolowanych atmosferach, wyposażone w interfejsy dielektryczny i elektrochemiczny (Solartron)
2)Stanowisko do chararakterystyk fotoelektrochemicznych; charakterystyki I-U, fotoprąd w funkcji długości fali oraz czasu (Triax, Solartron)
3)Stanowisko do pomiarów fotoprzewodnictwa w zakresie temperatur od 20 K do 500 K (Triax, Stanford R.S.)
4)Stanowiska do badań charakterystyk sensorowych czujników gazowych (rezystancyjne, elektrochemiczne) (HP, Keithley),
5)Stanowiska do badań właściwości elektrycznych materiałów metodami stałoprądowymi (przewodnictwo, wsp. Seebecka, kinetyki równowagowania, SEM ogniw, itd.), w zakresie temperatur 20-1000 oC, w kontrolowanych atmosferach gazowych (HP, Keithley).
Oferta usługowa:
Współpraca na zasadzie:
1.Realizacji wspólnych projektów badawczych, rozwojowych, celowych, projektów w ramach programów unijnych oraz innych projektów o charakterze badawczym,
2.Realizacji badań dla przemysłu, w tym badań o charakterze wdrożeniowym,
3.Wykonywanie ekspertyz.
Osoba kontaktowa:
Dr hab. inż. Marta Radecka, tel. +12 617 25-26, e-mail: radecka@agh.edu.pl
Dr inż. Paweł Pasierb, tel: +12 617 25 33, e-mail: ppasierb@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza