• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium syntez i badań wysokotemperaturowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Chemii Nieorganicznej
A-0
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium dysponuje unikalną aparaturą do otrzymywania mikro- nanoproszków metodą spray pyrolysis w kontrolowanej atmosferze gazowej.
W laboratorium znajdują się piece oporowe służące do wygrzewania materiałów w kontrolowanej temperaturze do 1300°C.
Termowaga umożliwia badania wysokotemperaturowej korozji materiałów metalicznych do 1200°C.
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
Dr hab. inż. Barbara Małecka
tel. (012) 617 4512
e-mail:bmalecka@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza