• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium projektowania i oprogramowania aparatury pomiarowej oraz chemometrii


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Chemii Analitycznej
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 100
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 15
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Inżynieria materiałowa, III rok, WIMiC (4 grupy po 8 osób)
Technologia chemiczna, III rok, WIMiC (12 grup po 8 osób)
Przedmioty obieralne, II-V rok, WIMiC
Studia magisterskie, IV-V rok, WIMiC
Studia niestacjonarne magisterskie, II rok, WIMiC
Dyplomanci (prace inżynierskie i magisterskie) (średnio 5 osób)
Monitoring środowiska IV rok WGGiIŚ (2 grupy po 11 osób)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
a) uniwersalne stanowisko pomiarowe pracujące w środowisku LabVIEW (potencjometria, konduktometria, badanie korozji, woltamperometria),
b) system do obliczeń chemometrycznych,
c) środowisko obliczeniowe do przetwarzania sygnałów (m.in. teoria falek),
d) stanowisko do projektowania i implementacji oprogramowania aparatury elektrochemicznej,
e) stanowisko do testowania wdrażanych systemów elektrochemicznych.
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
dr Małgorzata Jakubowska
tel. 33-83
jakubows@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza