• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia fizykochemii węgla


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania sorpcji i desorpcji pojedynczych gazów i ich mieszanin metodą objętościową w zakresie ciśnień niskich i podwyższonych (0 – 4 MPa) z równoczesnym śledzeniem zmian wymiarów zewnętrznych próbek
Oferta usługowa:
Istnieje możliwość podjęcia współpracy/wykonania usług w zakresie:- wyznaczania izoterm sorpcji i desorpcji w układach gazy – porowate ciała stałe. (*)
Dodatkowe informacje:
(*) Celem określenia warunków współpracy należy skontaktować się z kierownikiem laboratorium.
Osoba kontaktowa:
Kontakt: mgr inż. Katarzyna Czerw/ Tel.(012) 617 21 21,
E-mail: kczerw@agh.edu.pl;
Kierownik laboratorium:
prof.dr hab. Grażyna Ceglarska–Stefańska/ Tel. (012) 617 20 80;
E-mail: gcegla@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza